gob online
gob politiek geleen
gob sittard
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob
gob geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Nieuwe coalitie Sittard – Geleen een feit..

Met gepaste trots stellen wij de nieuwe coalitie aan u voor. Onze coalitie bestaande uit de partijen CDA, GroenLinks, Stadspartij en wij zelf natuurlijk, gob. Deze partijen vertegenwoordigen 25 zetels van de in totaal 37 zetels.

Namens gob hebben Pieter Meekels en Leon Geilen de volgende portefeuille:

Pieter Meekels; Stedelijke ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt.

Leon Geilen; Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie.

De komende twee jaar mag u van ons verwachten…

De gedegen uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen Duurzaam, ‘Samenwerken aan een gezonde gemeente’ dat op 5 juli 2018 geamendeerd is vastgesteld door de gemeenteraad en de toevoeging daarop, waarin de inbreng van de samenleving en een vervolgaanpak zijn weergegeven, die op 20 december 2018 is vastgesteld.

Afgelopen 1,5 jaar lag de focus op de opgave “Financiën duurzaam op orde”. Deze stevige inzet heeft ertoe geleid dat de provincie vanaf 2020 weer het lichtere “repressief toezicht” zal uitvoeren. De forse bezuinigingen die zijn doorgevoerd bieden de ruimte om nu weer te gaan investeren in de gemeente.

Werken aan een nieuw elan en een positief imago voeren daarbij de boventoon.

We zetten een aantal accenten:

Accent 1: Eén gemeente met een herkenbare identiteit.

Accent 2: Daadkrachtig doorpakken op lopende processen, zoals cultuur, binnenstedelijke ontwikkeling en gemeentelijke huisvesting, unilocatie Grevenbicht-Obbicht, accommodaties, duurzaamheid, toerisme en vrijetijdseconomie, impuls voor het MKB, grensoverschrijdende samenwerking, het project zwem- en schaatsvoorzieningen, jongeren en ouderen.

Accent 3: Ongewenste maatschappelijke effecten van bezuinigingen aanpakken, te weten onderhoud openbare ruimte en parkeertarieven Zuyderland garage.

Een ander belangrijk punt voor de komende twee jaar is de bestuurscultuur en dualisme. Het bestaande coalitieakkoord besteedt veel aandacht aan een nieuwe bestuursstijl. Daar is in de afgelopen periode ook al flink aan gewerkt, met name in de richting van inwoners en bedrijven. Het verbeteren van de interactie tussen raadsleden onderling en tussen college krijgt veel aandacht.

We kijken kort terug…

Op 3 oktober 2019 ontvingen wij van de raad de opdracht om per direct te starten met een formatieproces om een nieuwe coalitie te vormen onder enkele voorwaarden:

  • een werkbare meerderheid in de gemeenteraad
  • minimaal 22 zetels
  • voldoende bestuurskracht in het college.

Wij zijn dit project gestart met individuele gesprekken met partijen en van daaruit met brede sessies. Altijd weer met als doel om een brug te slaan tussen coalitie en oppositie zodat er een fijne inhoudelijke samenwerking ontstaat in het belang van de stad.

Een lang proces, met ups en downs. Een proces met enige vertraging doordat op enig moment het evenwicht uit het oog is verloren. Een open en transparant proces waarin geloofwaardigheid en betrouwbaarheid met stip op 1 hebben gestaan en staan.

Een proces waar vertrouwen is gaan groeien en bloeien, af en toe een deukje heeft  opgelopen, en het toch altijd heeft gewonnen!

Een proces waar evenwicht een cruciale rol heeft gespeeld. Evenwicht tussen oppositie en coalitie, zodat iedereen zich gehoord weet en voelt. Met twee partijen van de in 2018 gevormde coalitie en twee oppositiepartijen is in de nieuwe coalitie sprake van evenwicht tussen oud en nieuw en wordt de spreekwoordelijke brug geslagen tussen de in 2018 gevormde coalitie en oppositie.

Een proces waarin we iedereen gevraagd hebben om over zijn of haar schaduw heen te stappen, ook gob, in het belang van Sittard-Geleen. Ook gob heeft, als grootste raadsfractie in Sittard-Geleen, van de andere partijen regelmatig een spiegel voorgehouden gekregen. Ook dat is belangrijk geweest in het formatieproces en draagt bij aan een stabiel stadsbestuur waar Sittard-Geleen behoefte aan heeft.

‘Bruggen met vertrouwen’

In de afgelopen maanden zijn grote afstanden overbrugd om een coalitie mogelijk te maken. Wij spreken de hoop uit dat de investering in het herstellen van het onderling vertrouwen ook leidt tot een betere verhouding binnen de raad en tussen college en raad. Onder leiding van de nieuwe burgemeester hebben wij er alle vertrouwen in dat de stappen die hierin zijn genomen verder uitgewerkt worden.

Tenslotte bedanken wij alle raadsleden voor hun constructieve houding gedurende het formatieproces. Bedanken wij de collegeleden die in de huidige coalitie geen plek hebben. Zij hebben met veel bevlogenheid en inzet gewerkt voor deze stad. Bedanken wij de inwoners van Sittard-Geleen voor hun geduld, want ja, wij zijn ons ervan bewust dat het lang heeft geduurd.

Het jaar 2020, een jaar van verandering en vernieuwing. Wij zijn er klaar voor en gaan met volle energie, samen en met u aan de slag.

Namens de fractie gob

Yvonne Salvino

Fractievoorzitter