gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob online
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob sittard
gob politieke vereniging
gob
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob nodigt partijen uit voor informatiegesprekken

Woensdag 24 juli

De Politieke Groepering gob heeft gisteravond aan alle partijen in de gemeenteraad kenbaar gemaakt een informatieronde te starten met als doel de adviezen en argumenten te inventariseren over wat er dient te gebeuren in het belang van de gemeente Sittard-Geleen.

Op 4 juli heeft raadslid Fredrix kenbaar gemaakt de DNA-fractie te verlaten. Het is gebruikelijk in de politiek dat na een dergelijke aankondiging de partijen die het aangaat in de gelegenheid worden gesteld een “lijmpoging” te doen. Afgelopen weekend is duidelijk geworden dat binnen DNA sprake is van een situatie waarbij mevrouw Fredrix definitief te kennen heeft gegeven de fractie DNA te verlaten.

Door het vertrek van mevrouw Fredrix uit DNA kan de coalitie niet meer rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Daarom hebben de coalitiepartijen gisteravond gesproken over de ontstane situatie. Tijdens dat overleg heeft gob aangekondigd als grootste partij het initiatief te nemen om per direct te starten met een informatieronde.

Tijdens het coalitieoverleg gisteravond ontvingen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen ieder individueel een uitnodiging van de fractievoorzitters van de oppositiepartijen om te praten over hun voorstel voor een extra raadsvergadering op 22 augustus aanstaande. Uit de uitnodiging blijkt dat de oppositiepartijen het voornemen hebben om gezamenlijk in gesprek te gaan met iedere coalitiepartij afzonderlijk.

De coalitiepartijen hebben vandaag laten weten er de voorkeur aan te geven ook gezamenlijk op te trekken in een dergelijk overleg. De partijen gob, GroenLinks, DNA, PvdA en VVD willen dus gehoor geven aan de uitnodiging van de oppositie met dien verstande dat deze 5 partijen gezamenlijk aan het gesprek zullen deelnemen.

Het is belangrijk dat alle fractievoorzitters vertegenwoordigd kunnen zijn in dat gesprek, gelet op de vakanties lukt dat niet meer op korte termijn. De partijen willen zo spoedig mogelijk een datum kiezen voor dit gezamenlijke gesprek van vertegenwoordigers van de partijen in de raad, gob zal de Griffie vragen te inventariseren welke datum schikt.

Om verder tijdverlies te voorkomen zal gob, in de tussenliggende periode, als grootste partij een informatieronde starten met de partijen die hiertoe beschikbaar zijn.
Tijdens die ronde kunnen, in het belang van Sittard-Geleen, wensen gedachten, argumenten en dergelijke aan de orde worden gesteld met doel te komen tot een voor iedereen werkbare situatie.