gob online
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob geleen
gob politiek geleen
gob
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Coalitie in Sittard Geleen en SPA kiezen voor een andere samenwerkingsvorm.

Na grondige onderhandelingen is in mei vorig jaar de coalitie van Sittard-Geleen samengesteld. De politieke partij SPA heeft toen mee het coalitie-akkoord ondertekend en was daarmee lid van de coalitie.

SPA heeft echter het afgelopen jaar bij verschillende dossiers vaker laten zien, graag “een eigen koers” te varen.

Deze situatie en manier van samenwerken is in een aantal gesprekken tussen de fractieleider van SPA en een afvaardiging van de overige coalitiepartijen besproken. Het is helaas niet gelukt om op een lijn te komen.

Dit heeft geleid tot de gezamenlijke conclusie dat SPA ingaande 18 februari 2019 geen deel meer uit maakt van de coalitie, maar dat wel is afgesproken dat op incidentele dossiers de samenwerking gezocht zal worden.

De partijen GOB, GroenLinks, DNA, SP, VVD en PVDA hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze goed kunnen samenwerken, een enkele keer afwijkende standpunten kunnen hebben maar vooral de samenwerking met elkaar steeds weer opzoeken. We hebben een prachtig coalitie akkoord waar we nog 100% achter staan en hebben als doel de gemeente Sittard-Geleen de komende jaren weer financieel gezond te maken. We hebben veel vertrouwen in de komende perioden.

Dit is een persbericht namens:

De partijen GOB, GroenLinks, DNA, SP, VVD, PvdA en SPA