gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Verslag van informateur Ad Lutters

Donderdagavond heeft informateur Ad Lutters verslag uitgebracht aan de gemeenteraad over het informatieproces en zijn advies kenbaar gemaakt.

Uit de eerste informatieronde was al duidelijk geworden dat het komen tot een andere bestuurscultuur voor alle partijen een belangrijk thema is. Lutters heeft daarom met alle partijen gesproken over hetgeen precies bedoeld wordt met “een andere bestuurscultuur”. Daaruit komen vier verzamelbegrippen naar voren:

  • Gezamenlijkheid (o.a. vertrouwen, collegialiteit, geen solo tour, gunnen)
  • Relatieopbouw (o.a. raadsbreed en burgergericht verbinden, luistervaardigheid)
  • Houding (o.a. flexibel, open, enthousiast, a-politiek opereren in bestuur)
  • Instrumenten moeten ondergeschikt zijn aan de doelen waarvoor ze worden ingezet.

De informateur heeft een “contourennotitie Cultuuromslag” opgesteld die onderdeel moet worden van het coalitieakkoord.

Uiteraard heeft Ad Lutters ook verkend welke coalities mogelijk zijn.
Hierbij is van belang dat GroenLinks, SP, DNA en PvdA zich verbonden hebben tot “het Vernieuwingsblok”.

In theorie waren, op basis van de eerdere bevindingen, 5 coalities mogelijk. Omdat
het Vernieuwingsblok heeft uitgesproken niet te willen samenwerken met het CDA, werden alternatieven waarin zowel het CDA en (partijen binnen) het Vernieuwingsblok deelnemen onmogelijk. Hierdoor resteren, aldus de informateur, nog twee opties:

  • gob en CDA vormen een coalitie met enkele kleinere fracties:
  • gob en Vernieuwingsblok vormen een coalitie met enkele kleinere fracties.

De informateur spreekt hier van een duivels dilemma, kiezen voor bestaande ervaren fracties óf kiezen voor nieuwe partijen, met een nieuwe stijl en inhoud, maar die zich nog moeten bewijzen.

Uiteindelijk heeft Lutters gob geadviseerd een keuze te maken tussen de hiervoor genoemde twee opties.

Partijleider Pieter Meekels van gob heeft vervolgens laten weten dat gob nu nog geen keuze maakt. Meekels gaf aan dat de VVD kenbaar heeft gemaakt samen te willen werken met gob.
Vervolgens heeft hij, in het belang van de gemeente, namens gob en VVD een laatste poging gedaan om te komen tot een brede coalitie. Hiertoe heeft hij het Vernieuwingsblok opgeroepen om deel te nemen aan een gezamenlijk gesprek met gob, VVD én CDA om te bezien of er vertrouwen kan worden gecreëerd voor een brede coalitie. Het Vernieuwingsblok is gevraagd uiterlijk maandag te laten weten of zij deel wil nemen aan dit gesprek. Zo niet, dan zal gob een keuze moeten maken.

Bekijk hier het hele verslag.

het verslag van informateur ad lutters