gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politiek limburg
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Politiek en aandacht…

Raadslid Ivo Tillie heeft zich deze week aangesloten bij onze fractie gob. Blij verheugd om u dit te kunnen melden.

Ivo Tillie was sinds jaar en dag raadslid bij de SP, en sinds de vorige verkiezingen, onze collega in de coalitie.

Op enig moment heeft Ivo aangegeven zich niet meer te kunnen verenigen met de landelijke koers van de SP en heeft hij besloten om als 1-mans fractie verder te gaan als lijst Tillie, en nog steeds onze coalitiepartner te zijn.

‘samen met de coalitiepartijen heb ik een bestuursakkoord opgesteld, dat wel degelijk een nieuwe koers inzet in de manier van zorgen voor de inwoners van onze gemeente’, aldus de woorden van Tillie.

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn voor Tillie belangrijke bouwstenen, lees normen en waarden, die in dit coalitie akkoord de basistoon vormen voor verdere uitvoering.

Echter, het vele raadswerk, en daardoor niet voldoende aandacht kunnen geven aan de inhoud heeft Tillie doen besluiten om zich verder te oriënteren. Welke partij past bij mij? Zo zijn de eerste gesprekken met gob  gestart.

1 van de bouwstenen van gob, is het streven naar een inclusieve samenleving. In de inclusieve samenleving kan iedereen naar vermogen meedoen en is de zorg voor elkaar en het welzijn met elkaar van essentieel belang. Het op weg helpen van mensen staat centraal, vanuit de gedachte dat ieder mens even waardevol is. Vanuit ons hart, samen met jong en oud, voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen.

Moge duidelijk zijn dat met de komst van Ivo Tillie bij onze politieke partij, onze fractie….. wij ons versterkt hebben met een politicus met een sociaal hart en vooral met een man met het hart op de juiste plaats.

Welkom Ivo bij gob.