gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob
gob online
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Goed nieuws voor ons!

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied van Grevenbicht en Obbicht en hiervoor de middelen beschikbaar te stellen.
Al jarenlang een dossier waar gob zich hard voor maakt. Een investering die wij belangrijk vinden voor onze kleine kernen.
Het gaat om meer dan alleen een school en sportvoorziening, het gaat namelijk om een integraal kindcentrum. In netwerkverband werken aan onderwijs, voorschoolse- en naschoolse opvang, welzijn, sport en cultuur, vanuit een samen gedeelde visie.
Van belang is dat dit kan plaatsvinden binnen een brede toegankelijke voorziening, zodat er een samenhangend programma kan worden geboden.
Naast de onderwijskundige waarde en de waarde voor de sportvoorzieningen bestaat er nu ook de mogelijkheid tot woningbouw op de vrijkomende schoollocaties en natuurontwikkeling op de vrijkomende sportlocaties, waardoor er een zeer grote toegevoegde waarde voor de leefbaarheid is in de beide kerkdorpen van Obbicht en Grevenbicht. Winkels, een toekomstbestendige school en sportvoorzieningen zijn belangrijke levensaders. Deze zorgen ervoor dat jong volwassenen, net als hun ouders in hun eigen dorp blijven wonen. Ook voor jonge gezinnen die van elders komen zullen er sneller toe besluiten zich in de kleine kernen te vestigen. De goede basisvoorzieningen zijn namelijk aanwezig. En daarnaast genieten van landelijk wonen. Een win-win situatie.
Voor gob een belangrijk moment. Eindelijk komt het in de raad en kan er een besluit worden genomen. Voor de gemeenschappen van Obbicht en Grevenbicht geweldig goed nieuws!