gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard
gob online
gob politiek geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Glasvezel update, waar staan we nu?

Stand van zaken glasvezel in Sittard-Geleen

Sittard-Geleen, 18 mei 2021
VERZONDEN 2 9 MEI 2021

Geachte leden van de gemeenteraad.

In deze brief informeren wij u over de stand van zaken rondom de aanleg van een glasvezelnetwerk binnen de gemeente Sittard-Geleen.

De afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met drie partijen die geïnteresseerd zijn om een glasvezelnetwerk aan te leggen in de gemeente Sittard-Geleen.
Op de aanleg van een glasvezelnetwerk is de telecomverordening van toepassing.
Volgens deze verordening gelden leges en onkostenvergoedingen. Als één of meerdere van deze partijen de geldende vergoeding voor het leggen van kabels wil betalen, mogen we hen niet weigeren.
Door de toenemende digitalisering in onze economie en maatschappij groeit de afhankelijkheid van een digitale verbinding. Voor de samenleving is het belangrijk dat de digitale connectiviteit meegroeit met de behoeften. Gezien het belang van glasvezel voor Sittard-Geleen en de omvang van de werkzaamheden, is het mogelijk dat de gemeente op basis van maatwerk afspraken maakt over de werkzaamheden en de te betalen vergoeding. Het uitgangspunt van de gemeente blijft dat de vergoeding kostendekkend
moet zijn.

Inmiddels zijn de gesprekken met één partij gestopt, omdat het aanbod onvoldoende was en er geen zicht op was dat we nader tot elkaar konden komen. De gesprekken met de overige twee partijen komen in een afrondende fase. Hun aanbod wordt beoordeeld op kostendekkendheid én op kwaliteit. Beide partijen wijken af van de standaardprocedure voor het leggen van kabels en leidingen binnen de gemeente.
Inhoudelijk moet daarom worden getoetst of de uitvoering kwalitatief voldoende gewaarborgd is en welke risico’s we als gemeente lopen.

Zodra de partijen hun voorstellen hebben ingediend zullen we de keuze maken of de gemeente ingaat op één of meerdere van de voorliggende voorstellen. Op dit moment is er nog met geen enkele partij een overeenkomst.

Vooruitlopend op een eventuele overeenkomst, is één partij in stadsdeel 1 al begonnen met het werven van klanten. Wij hebben hen verzocht dit niet te doen voordat er een overeenkomst is, omdat dit verkeerde verwachtingen kan wekken bij inwoners. Maar we kunnen hen hierin niet tegenhouden.

Zodra er met één of meerdere partijen een overeenkomst is, wordt u hierover geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen