gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob geleen
gob sittard
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob online
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Een economisch sterk Sittard-Geleen, mooie ontwikkelingen voor winkelcentrum Den Tempel in Sittard.

Renovatie Den Tempel wordt afgerond

Sittard-Geleen, 15 april 2020 –  De gemeente Sittard-Geleen start over enkele weken met de renovatie van winkelcentrum Den Tempel in Sittard. In het gebied wordt de riolering aangelegd en komt vervolgens nieuwe bestrating. Deze werkzaamheden zijn de afronding van een grote opknapbeurt voor het Tempelgebied, waaraan ook de eigenaren van de winkelpanden hun steentje hebben bijgedragen en die ervoor zorgt dat het centrum van Sittard nog aantrekkelijker is om te winkelen.

,,Dat een opknapbeurt voor Den Tempel noodzakelijk was, stond buiten kijf”, zegt wethouder Pieter Meekels (binnenstedelijke ontwikkelingen). ,,Ik ben dan ook blij dat ook de eigenaren van het complex hun steentje bijdragen waardoor we samen ervoor zorgen dat Sittard een aantrekkelijk centrum heeft voor winkelend publiek.”

De eigenaren, Kijabo Vastgoed en Metroprop, hebben de afgelopen tijd onder meer de daken vernieuwd en de doorlopende overkappingen in de Gruizenstraat verwijderd waardoor Den Tempel weer een eigentijdse uitstraling heeft gekregen.

De gemeente heeft nu de grondwerkzaamheden aanbesteed en gegund aan Ploegam. Dit bedrijf legt een riool aan in de Gruizenstraat (tot nu toe werd daar afvalwater geloosd op de ondergrondse beek) en verbetert het riool in de Paradijsstraat. Vervolgens wordt nieuwe bestrating aangelegd, die past bij die in de rest van het centrum van Sittard. Ook wordt de verlichting verbeterd, waarbij er speciale aandacht is voor het Gruizenkerkje en het monumentale Tempelgebouw en zijn toegangspoort.

Met de gemeentelijke werkzaamheden is een bedrag van ruim acht ton gemoeid.


De nutsbedrijven zijn op dit moment al aan het werk in het gebied. Daarna start Ploegam. Met de middenstanders en de pandeigenaren is afgesproken dat – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – Den Tempel voor de decemberperiode klaar is.