politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob sittard
gob online
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob
gob politieke vereniging
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Definitief geen windmolenpark van ENGIE op Holtum-Noord.

Definitief geen windmolenpark van ENGIE op Holtum-Noord

windmolens gob

Lange tijd leek het erop dat op het industriepark Holtum-Noord drie windmolens van elk 140 tot 200 meter zouden verrijzen. De direct omwonenden hadden zich samengepakt en zijn de strijd aangegaan tegen het plaatsen van deze giganten. Deze burgers hadden zich verenigd in de actiegroep Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden Windturbines Holtum-Noord, kortweg BLOW-HN. Slagschaduw, geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s waren zaken die gevreesd werden en dit zou de gezondheid van de omwonenden uit Holtum en Buchten kunnen aantast

Zodoende dat gob samen met de PVV in november 2021 een motie heeft ingediend om te wachten met het verstrekken van de vergunning voor het plaatsen van de windmolens tot er landelijke normen waren vastgesteld vanuit Den-Haag. Deze motie is met een meerderheid destijds aangenomen.

Ondertussen had BLOW-HN samen met Katoen Natie, een van de bedrijven op het industriepark Holtum-Noord, een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente voor het verlenen van de vergunning aan Engie. Ontwikkelaar Engie had de vergunning aangevraagd bij de gemeente Sittard-Geleen voor het plaatsen van de windmolens.

Op 16 december 2022 heeft de rechtszaak hierover plaatsgevonden in de rechtbank van Roermond. In januari 2023 heeft diezelfde rechtbank de vergunningaanvraag afgewezen. Echter kreeg Engie wel de mogelijkheid om een vernieuwde vergunning aan te vragen volgens de nieuwe geldende normen. Hier ziet de ontwikkelaar uit monde van de directeur van Engie vanaf. Ze willen geen investeringen meer doen in Nederlandse windenergie met uitzondering van enkele windparken in de Noordzee. Dit is inmiddels door Engie ook formeel kenbaar gemaakt aan ons gemeentebestuur. Gemeente Sittard-Geleen geeft aan op het voorgestelde gebied geen andere ontwikkelingen meer te willen. In theorie zou een andere energiemaatschappij of investeerder een verzoek voor windturbines op deze locatie kunnen indienen, maar dan moeten ze wel de gehele procedure te doorlopen met inachtneming van de (door het Rijk nog te bepalen) nieuwe normen.

De gemeente Sittard-Geleen heeft zich wel gecommitteerd aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor Zuid-Limburg en wil zeker samen verder onderzoeken welke duurzame maatregelen getroffen kunnen worden in onze gemeente.

Samen met onder andere bedrijven op onze eigen Brightlands campus blijft er gezocht worden naar alternatieve energiebronnen. Om deze alternatieven daadwerkelijk uit te testen, wordt de mogelijkheid onderzocht om deze in een kleinere omvang te plaatsen op de Kampstraat in Geleen richting de campus.