gob
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob sittard
gob geleen
gob online
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Samenwerkingsafspraken gemeente Sittard-Geleen en Provincie..

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE SITTARD-GELEEN EN GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG

Historie:  met Gedeputeerde Staten van Limburg is over de financiële situatie van de gemeente Sittard-Geleen de afspraak gemaakt om te komen tot repressief toezicht middels een structureel sluitende meerjarenbegroting. Verder was het verzoek om te komen tot een bredere steun in de gemeenteraad. Dit is met ingang van de nieuwe coalitie en de vastgestelde begroting 2020 gerealiseerd. Daarbij is ook de bereidheid uitgesproken om de gemeente Sittard-Geleen extra te ondersteunen bij gemeenschappelijke thema’s, die zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau aan de orde zijn.

Bestuursakkoord:  onlangs is overeenstemming bereikt over die gemeenschappelijke thema’s en de ondersteuning, die Gedeputeerde Staten daaraan wil geven. Daarvoor is een bestuursakkoord opgesteld, waarin in 24 pagina’s de hoofdlijnen van de afspraken zijn vastgelegd.

In feite bestaat het bestuursakkoord uit een drietal lijnen tw :

  1. Concrete projecten, die op korte termijn spelen, zoals Chemelot en de daarbij behorende Brightlands Chemelot Campus, VDL Nedcar en met name het thema evenwicht met de leefbaarheid in de omliggende gebieden.
  2. Uitwerking van lopende projecten of ontwikkelingen, zoals logistiek knooppunt 046, Het Groene Net Zuid, onderzoek naar regionale mobiliteitsconcepten en maatregelen rondom industriële clusters, veiligheid (spookburgers), transformatie wonen (visie uitwerken), cultuur, sport en jeugd en jongeren.
  3. Op basis van de uitwerking van de stadsvisie in uitvoeringsprogramma’s afstemming met Gedeputeerde Staten bij de kaderbrief 2021.

Toekomst: hiermee is een mooie basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de gemeente Sittard-Geleen. Uiteraard zullen de financiële consequenties moeten worden uitgewerkt en vastgesteld door de gemeenteraad. Een prima vooruitzicht voor de toekomst !