gob geleen
gob online
gob politiek geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Werkbezoek raadsleden aan VDL Nedcar

Op vrijdag 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen een werkbezoek gebracht aan VDL Nedcar te Born. Een aantal raadsleden van het gob heeft aan dit werkbezoek deelgenomen.  We werden ontvangen met koffie, thee en Limburgse vlaai.

Vervolgens werd er gestart met een introductie die plaatsvond door een zeer enthousiaste logistiek manager van VDL Nedcar die de raadsleden meenam in de ontstaansgeschiedenis van VDL Nedcar en de daarna plaatsgevonden ontwikkelingen. De enige Nederlandse personenautofabriek werd aanvankelijk met steun van de rijksoverheid gestart onder de naam DAF.

Als gevolg van het sluiten van de kolenmijnen in Limburg, werden veel Limburgse mijnwerkers werkeloos. De start van deze personenautofabriek diende in de zeventiger jaren als belangrijke compenserende werkgelegenheid voor deze werkeloze mijnwerkers.

De autofabriek heeft sinds dien vele ups en downs gekend. De naam Daf werd vervangen door Nedcar en het eigendom kwam in handen van Mitsubishi. Van een ernstige down situatie was sprake in 2012. De autofabriek werd met sluiting bedreigd. Echter de huidige eigenaar VDL-groep heeft de autofabriek in eigendom verworven. Met een belangrijk opdracht van BMW werd de fabriek  omgebouwd tot een technisch hoogstaande autofabriek, onder de naam VDL Nedcar, aanvankelijk uitgegroeid tot 7200 werknemers, maar inmiddels teruggebracht tot 5700 werknemers.

Na de uitgebreide persoonlijke introductie, volgde nog een introductie waar e.e.a. nog eens in een VDL Nedcar film werd weergegeven. Aansluitend werd met “treintjes” een fabriekstoer gemaakt en ook hier werd er door de logistiek manager van VDL Nedcar een enthousiaste uitleg gegeven aangaande het getoonde productieproces.

Het werkbezoek werd afgesloten door een eveneens enthousiaste toelichting van de president-directeur die niet alleen inging op de ontwikkelingen die de autofabriek in de loop der jaren heeft doorgemaakt, maar ook op de ontwikkelingen.

Als belangrijke toekomstplannen werden door hem genoemd het vernieuwen/moderniseren van een aantal grote fabrieksonderdelen en het streven naar het verkrijgen van meerdere opdrachtgevers. VDL Nedcar komt dan in een minder kwetsbare positie, omdat de autofabriek dan niet meer afhankelijk is van één opdrachtgever.

Samenvattend kunnen we constateren voor zover we dat al niet wisten, dat VDL Nedcar een zeer belangrijk werkgever is, niet alleen van groot belang voor onze gemeente, maar ook voor de regio en euregio. Aldus een werkbezoek dat zeer zeker de moeite waard was.