gob geleen
gob
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob online
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Provincie keurt begroting Sittard-Geleen goed

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de begroting van de gemeente Sittard-Geleen goedgekeurd. Daarmee wordt een fikse inspanning van de gemeenteraad en het college van B&W van Sittard-Geleen beloond. ,,Gezamenlijk zijn we er in geslaagd om extra ombuigingen vast te stellen, waardoor we nu voldoen aan de richtlijnen van de provincie,” zegt wethouder Pieter Meekels (gob, financiën) in een reactie. ,,We hebben in een recordtijd de begroting nog eens uitgeplozen en gezocht naar mogelijkheden om minder geld uit te geven of meer inkomsten te krijgen. Dat is gelukt,” aldus Pieter Meekels.

Het aantal maatregelen dat gevolgen heeft voor individuele inwoners is zeer beperkt en heeft alleen betrekking op een verhoging van de parkeertarieven, waarbij overigens de gratis uren gehandhaafd blijven.

Pieter Meekels is al met al tevreden dat Sittard-Geleen nu een door de provincie goedgekeurde begroting heeft. ,,Het was een uitdaging om de financiën weer op orde te krijgen, nadat eind vorig jaar plots bleek dat er een tekort was bij de jeugdzorg.  Die uitdaging zijn we met succes aangegaan.”