politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob online
gob politieke vereniging
gob geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

RAADSCONFERENTIE, PASSEND IN DE VERNIEUWING EN CULTUUROMSLAG VAN DE RAAD VAN SITTARD-GELEEN

Als we spreken over de vernieuwing, de nieuwe cultuuromslag, waar hebben we het dan eigenlijk over en wat is daarbij ons doel?

Hebben we daar met zijn allen eenzelfde beeld bij?

Waar hebben we het over:

Naar ons idee hebben we het dan over:

-Het streven naar het verkleinen van de kloof tussen de inwoners en de politiek!

-Het vergroten van de pro-actieve rol van de raad!

-De inwoners door de raad in zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij de beleidsvoorbereiding.

-De inwoners en de raad door het college in zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij de beleidsvoorbereiding.

-Afstappen van de idee, dat de politiek c.q. ambtenaren wel weten wat goed is voor de burger.

-Het tot het verleden laten  behoren dat de raad bij spraakmakende dossier van het college voorstellen krijgt voorgelegd, waar de raad kan kiezen tussen voor of tegen.

Tot de vernieuwing en cultuuromslag behoort dat er bij de besluitvorming aan de raad bij spraakmakende dossiers, daadwerkelijk keuze mogelijkheden worden voorgelegd. Dat er dus meerdere keuze mogelijkheden zijn  opgenomen, waarin de voor- en nadelen zijn opgenomen en de raad de mogelijkheid wordt geboden de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Dit laat onverlet dat het College zijn keuze als besluit kan voorleggen, maar de raad kan dan op basis van de aangegeven keuze mogelijkheden via amendering een andere keuze maken.

Zijn we dan meer duaal?

Het lijkt erop van wel, althans aan het einde bij de besluitvorming, maar anderzijds is er een belangrijke mate van samenspel van inwoners, raad en college. Met ieder zijn eigen rol/taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid.

-De inwoners: Wat leeft er in de samenleving.

-De raad: Ideeën katalysator van hetgeen er leeft in de samenleving, omvormer van de ideeën naar nieuwe beleid of inpassing in het bestaande beleid, kaderstellend aangaande het College, eind verantwoordelijke voor de uiteindelijke besluitvorming, de juiste kaderstelling en controle op de juiste uitvoering door het college.

-Het College: Ideeën katalysator van hetgeen er leeft in de samenleving, ondersteunend voor de raad als omvormer van de ideeën naar nieuwe beleid of inpassing in het bestaande beleid, verantwoordelijk voor de toetsing aangaande de uitvoerbaarheid en voorbereiding van een goede besluitvorming, eind verantwoordelijke voor de uitvoering binnen de door de raad gestelde kaders.

Raadsconferentie:

Met dit gedachtegoed een raadsconferentie houden, we gaan er samen voor, coalitie en oppositie in het belang van de gemeente Sittard-Geleen. Met de raadsconferentie wordt getracht boven water te krijgen hoe over bepaalde thema’s en dossiers door de verschillende partijen wordt gedacht.

Moeten we het dan eens worden over al dossiers? Neen, natuurlijk niet, we probeer elkaar te overtuigen welke besluiten in het algemeen belang van de gemeente Sittard-Geleen genomen moeten worden. Soms bereiken we in een discussie unanimiteit of consensus maar uiteindelijk zal er in de raad in meerderheid besluiten genomen dienen te worden.

We hebben het toch allemaal goed voor met Sittard-Geleen en zijn inwoners of niet dan?

Is dit vernieuwend?

Is dit cultuuromslag? U mag het zeggen!