politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob
gob geleen
gob online
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Bijdrage gob aan de discussie inzake de ontwikkeling van het ESCS-terrein.

Bijdrage gob aan de discussie inzake de ontwikkeling van het ESCS-terrein.                       9 februari 2023.

 

Voorzitter,

Dank aan allen die zeer betrokken zijn bij de ontwikkelingen op het ESCS-terrein.

Betrokkenheid en verbinding is nodig om naar de toekomst toe weer nieuwe mooie ontwikkelingen voor onze stad een kans te geven.

Soms is de discussie wat verwarrend voor de burgers. ESCS, schwienswei, huisjes, hoeveel, waar, andere ideeën etc. Voor de gob fractie zijn nieuwe ontwikkelingen op het ESCS-terrein bespreekbaar maar altijd onder voorwaarden. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat we niet gaan bouwen in de schwienswei. De goudgroene natuur is van groot belang voor onze stad. Daarmee is voor ons al een belangrijke keuze helder. Wij vinden dat het schwienswei gebied juist nog beter en meer kansen zou moeten krijgen qua groene ontwikkeling. Dat is goed voor onze gezondheid, klimaatadaptatie, bezoek, recreëren, historie etc.

Het zou dan ook goed zijn dat het college, initiatieven zou nemen om eigenaren te motiveren om gronden in de schwienswei toe te voegen aan de natuur. Daarnaast wil de gob fractie het college herinneren aan onze wens om 1 miljoen euro bij de voorjaarsnota te bestemmen voor de schwienswei, en   met provincie, waterschap en derden in gesprek te gaan om dat bedrag te vergroten voor een verdere opwaardering van dat gebied.

Dan zijn wij gelijk bij de ESCS-locatie. De gob fractie is van mening dat ontwikkelingen mogelijk moeten zijn. Passend bij de omgeving. De randen kunnen sowieso al toegevoegd worden aan het natuurgebied. Daarnaast lijkt het ons gewenst om een onderzoek te doen naar de belastbaarheid van het hele gebied en de specifieke waardes van flora en fauna op de ESCS-locatie.

Ontwikkelingen moeten voordelen voor de stad met zich meebrengen en voorwaarden moeten voorkomen dat de; ‘massa is kassa’ mentaliteit in dit gebied een plek kan krijgen. Denk daarbij ook aan ondermijning, vervreemding en witwassen.

Niet nu en ook niet straks.

Bij alle plannen goed spreken met omwonenden, verkeerscirculatieplannen en betrokken organisaties als historische- en natuurverenigingen betrekken, zoals bijvoorbeeld IVN lijkt ons vanzelfsprekend.

Voor ons is van belang dat de zwemvoorziening in dit gebied een plek blijft houden. De gedachte in een van de voorstellen om vrijwilligers hier nadrukkelijk bij te betrekken spreekt ons zeer aan. Ook het klim en uitzichtpunt lijkt ons een prima gedachte.

Als gob vinden wij verbinding maken tussen natuurgebieden in onze stad van betekenis. Daar willen wij ook meer werk van maken. Zou het nu niet een goed initiatief zijn om via een fietsverbinding tussen de hof van Lindenheuvel/Limburg,  de Lexhy, over de Graetheide naar kasteelpark born, Grensmaasvallei , via het Limbrichterbos, Landgoed kasteel Limbricht,  en de vijvers bij De Rollen , via een mooi paadje bij Millen bij de kop van ESCS  langs de schwienswei via de oude Romeinseweg naar het centrum van Sittard, en dan via de Kollenberg, langs Watersley richting de Windraak, en dan Wanenberg, heemtuin van de IVN , via de ecologische verbindingszone naar Zuyderland en komen dan in de buurt van hof van Lindenheuvel/Limburg weer rond uit.

Voorzitter,

Dat lijkt ons nu een mooie opdracht aan het college om de de verbindingen in ons groen een nieuwe dimensie te geven. En natuurlijk alles op de fiets. Vanuit toeristisch en gezondheidsoogpunt nieuwe kansen. Mogelijk dat ondernemers mede geïnteresseerd kunnen worden tot mooie pleisterplaatsen.  Wij willen ook graag van anderen horen of zij open staan voor een nieuwe verbinding van hardware en gedachten om de mooie natuurwaarden in onze stad via de fiets te verbinden.

Voorzitter, onze stad moet vooruit en door-ontwikkelen. Daar zijn externe partijen ook voor nodig. Wij nodigen ze graag uit. Er kan veel maar alles binnen randvoorwaarden. In de verdere uitwerking denken wij daar graag over mee.

Dus nog even resumerend:

  1. Een onderzoek naar de belastbaarheid van het hele gebied en specifiek naar de flora en fauna op de ESCS-
  2. 1 miljoen beschikbaar stellen voor de schwienswei en afstemmen met de provincie, waterschap en derden om een veelvoud te kunnen investeren.
  3. Verbinding creëren tussen de diverse natuurgebieden in onze stad middels een fietsroute.
  4. Onderzoek naar vrijwilligersbetrokkenheid bij de zwemvoorziening
  5. Ontwikkeling onder voorwaarden van ESCS-terrein mogelijk moet zijn .

Wij zien de raadsvoorstellen met belangstelling tegemoet.

gob fractie

Berry van Rijswijk