gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob politiek limburg
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

“DENK MET ONS MEE” SAMEN MAKEN WE DE TOEKOMST!

De oproep van onze premier Rutte aan de jongeren ondersteunen we van harte.

“DENK MET ONS MEE”
SAMEN MAKEN WE DE TOEKOMST!

‘meeweten, meedenken, meebeslissen en meedoen, in de samenleving, zelfstandig kunnen zijn en je eigen keuzes maken dat is voor veel mensen belangrijk’, een zin geciteerd uit ons partijprogramma. Vaak zo vanzelfsprekend en nu even niet….
Stapje voor stapje lijkt het virus onder controle te komen en dat maakt dat er iedere keer weer, noodgedwongen maatregelen versoepeld kunnen worden. Ook vanavond weer…
Vele mensen in onze samenleving hebben het zwaar. Ouderen, ondernemers en laten we ook onze jongeren niet vergeten. Juist aan de groep jongeren, ‘onze toekomstige volwassenen van de nieuwe samenleving’, richtte onze premier vanavond een oproep om mee te denken.
‘denk met ons mee, hoe voor jullie de nieuwe 1,5 meter samenleving eruit zou kunnen zien.’ Als politieke groepering voor jong en oud, een oproep die wij zeer serieus nemen, want onze toekomst maken we samen……vanuit ons hart.
#wordtvervolgd #samenaandeslag #denktank #luisteren