gob online
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob is blij, dat de lokale belastingen minder verhoogd worden en dat de leges en de parkeertarieven aangepast zijn.

Raadsstukken: 4e programmarapportage 2020

Datum ronde:    donderdag 10 december 2020

Datum raad:       woensdag 16 december 2020Advies:                            instemmen

Bijdrage in de raad over 4e programmarapportage

Gob leest in de 4e programmarapportage dat we dit jaar ondanks corona alle financiële tegenvallers kunnen opvangen.
Dat er zelfs nog geld naar de algemene middelen kan.

Dat het Tom Dumoulin Bike Park onder beheer van de Bergklimmers eindelijk goed gebruikt en onderhouden zal gaan worden.

Dat een aantal ontwikkelingen doorgevoerd kunnen worden:

  • het oude raadhuis in Geleen
  • renovatie van De Hoefer
  • renovatie kunstgrasveld van SVM Munstergeleen
  • vervanging van de brug in de Veestraat


Het geeft ons een gerust gevoel dat naast alle vaste lasten ook nog geïnvesteerd kan worden in de toekomst van onze gemeente en onze inwoners.

De lockdown zal voor een groot aantal ondernemers de consequentie hebben dat 2020 financieel nog slechter afgesloten moet worden.

Gelukkig komt het kabinet met een steunpakket voor de gedupeerden.

Wij hopen dat met de decembercirculaire ook extra geld naar de gemeente gaat komen, zodat ook de gemeente haar bijdrage daarin kan doen.

Gob heeft artikel 43 vragen gesteld over het vrijstellen van reclamebelasting en terrashuur in 2021om zo ondernemers in coronacrisistijd te helpen.

De decembercirculaire geeft misschien de benodigde ruimte voor een dergelijke belastingvrijstelling voor de ondernemers in Sittard-Geleen. Kan de wethouder hierop reageren?

Uiteraard is het gob blij, dat de lokale belastingen minder verhoogd worden en dat de leges en de parkeertarieven aangepast zijn.
Voor bezoekers van Zuyderland zal het zeker uitmaken dat ze alleen betalen voor de duur van hun bezoek. Niemand gaat immers voor zijn/haar lol naar het ziekenhuis.

Maar ook het €5 dagtarief op de Steenweg en de ODA-parking geeft bezoekers van het centrum van Sittard de ruimte om langer in de stad te blijven.

En voor wat betreft de Proeftuin centrum Geleen die volgend jaar nog doorloopt, scheelt het dat de tarieven van de Marktgarage verlaagd zijn naar het eerst uur gratis en daarna €1,- per uur met een maximum dagtarief van €5,-.

Dit zal niet alleen de ondernemers van de beide centra helpen, maar ook de leefbaarheid vergroten en nieuwe ondernemers aantrekken.

In de toekomstvisie kunnen we daar nog meer vorm aan geven.

Gob zal zich volgend jaar blijven inzetten om voor 2022 de belastingen ook niet of in ieder geval niet teveel te laten stijgen.

Alles om ervoor te zorgen, dat niemand in onze gemeente door het ijs zakt.

Tot slot wil ik aangeven dat we uiteraard in deze moeilijke tijd ondersteuning blijven bieden aan:

  • gedupeerde ondernemers
  • gedupeerde verenigingen
  • de mensen, die dit jaar door corona hun baan zijn kwijtgeraakt
  • maar zeker ook de mensen die door corona een naaste hebben verloren
  • en de inwoners die door de coronamaatregelen een eenzame Kerst moeten doormaken.

Het gaat juist in deze tijd om de menselijke waarden en elkaar helpen waar nodig. Samen komen we verder dan alleen.

Gob hoopt dat 2021 in alle opzichten een gezond, leefbaar en economisch beter jaar gaat worden voor jong en oud binnen onze gemeente.