gob politieke vereniging
gob online
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Creatief met groenonderhoud.

Creatief met groen,… zo kan het ook!

Het onderhoud van het groen en de wegen in de openbare ruimte zijn onderwerpen die vaak voor ergernis zorgden en onderwerp van gesprek waren. Mede naar aanleiding van eigen waarnemingen en veelvuldige signalen van onze burgers heeft gob, net zoals overigens een aantal andere fracties, in de gemeenteraad gepleit om de algehele situatie te verbeteren. Daarbij heeft gob ook aangegeven bereid te zijn om hiervoor geld beschikbaar te stellen en de beurs te trekken.

Verantwoordelijk gob wethouder Leon Geilen heeft de handschoen opgepakt en is gaan praten met de partijen die verantwoordelijk zijn voor dit onderhoud. Wat Leon graag wilde was om ingaande het groeiseizoen 2021 nieuwe onderhoudsafspraken te hebben zodat de aanblik van de openbare ruimte flink zou verbeteren. Echter de onverwacht en fors hogere prijzen en dus navenant hogere kosten voor de gemeente gooiden roet in het eten en dwongen Leon Geilen om een andere koers te varen. Daarop heeft hij meteen een nieuwe aanbesteding gestart om ervoor te zorgen dat per 1.1.2022 het onderhoud naar een hoger niveau gebracht wordt zonder onacceptabel hoge kosten voor de gemeente.

Ondertussen is er alles aan gedaan om de ontstane achterstanden in te halen. Werkwijzen zijn aangepast, aanpassingen in het machinepark zijn doorgevoerd, er is extra aandacht voor het maaien van gazons en bij het bermbeheer heeft men oog voor de biodiversiteit. Stuk voor stuk maatregelen die ervoor zorgen dat onze openbare ruimte er beter bij komt te liggen.

En ook bij de straatreiniging en de onkruidbestrijding pakt men zaken anders aan. Duurzaam en met speciaal daarvoor bestemde machines. Ook gebruikt men andere informatie om te sturen. Dit wordt momenteel in Geleen-West, Munstergeleen en Geleen-Oost beproefd. Als stuurinformatie gebruikt men het beeld van de openbare ruimte (zoals onze inwoners dat ook zien) en afhankelijk daarvan wordt het onderhoud uitgevoerd. Deze werkwijze blijkt goed te werken.

Iedereen begrijpt dat niemand van vandaag op morgen alles kan aanpakken en verbeteren. Echter de door de gob wethouder gekozen oplossingsrichting is in elk geval een forse stap in de goede richting.