gob sittard
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob online
politiek sittard geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Wederom stemmingmakerij!

We zijn de spelletjes en onwaarheden van Wij Schwienswei beu. Zowel GOB, CDA als Stadspartij worden al geruime tijd beticht van onwaarheden over het niet invullen van de stemwijzer, de 3e variant, draagvlak etc. Wij zijn er klaar mee!

De feiten:

  • We zitten midden in een participatief proces
  • Verwar de Schwienswei niet met de ESCS locatie oftewel het oude CIOS terrein. De beeldvorming is onjuist
  • Alle partijen wachten op de uitwerking van de drie varianten
  • Wij hebben de stemwijzer van Wij Schwienswei niet ingevuld. Deze gaf alleen de mogelijkheid om je uit te spreken voor de derde variant. Dat doet ons inziens geen recht aan een zorgvuldig proces. Wij hebben allen een brief gestuurd aan Wij Schwienswei
  • Groove Garden mag eindelijk weer georganiseerd worden na een lange periode van lockdown. Dit doen zij al jaren op de ESCS locatie. De vergunningsaanvraag ligt bij de gemeente. Vooruitlopend op vergunningverlening is toestemming gegeven tot klepelen (maaien), op exact dezelfde wijze zoals dat ook al in voorgaande jaren heeft plaatsgevonden.
  • Wij Schwienswei heeft naar onze informatie bezwaar aangetekend tegen de vergunningsaanvraag van Groove Garden.

Opkomen voor je eigen belangen  is prima. Ons beschuldigen en betichten van onwaarheden gaat ons te ver.

Yvonne Salvino, Judith Buhler, Nancy Kaufmann,

Namens GOB, CDA EN Stadspartij