gob politiek limburg
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob online
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Gemeenteraadsleden bieden een helpende hand.

Sittard-Geleen, 9 april 2020

Verenigingen, maatschappelijke en sociale organisaties ondervinden momenteel veel problemen, dat is helder. Alle partijen in de gemeenteraad zijn zich hiervan bewust en willen graag helpen om de schade te minimaliseren en hen door deze moeilijke tijd te loodsen.

Raadsleden willen dat samen oppakken en er geen partij-politieke kwesties van maken.

De afgelopen week ontstond bij gemeenteraadsleden de gedachte om dit in samenwerking met de Sittard-Geleense Uitdaging (SGU) op te pakken.

SGU werkt in principe met gesloten beurzen en stelt kennis, kunde en hun netwerk ter beschikking aan verenigingen en aan maatschappelijke en sociale organisaties.

In de WhatsApp-groep voor raadsleden vond een voorstel om € 25 per persoon hiervoor te doneren grote steun.

Gisterenavond heeft een delegatie van de gemeenteraadsleden met Mark Tielemans (SGU) overlegd om te bekijken wat er zou moeten en kunnen gebeuren.

Naar voren kwam o.a. dat

  • de tijd dringt en er op korte termijn iets moet gebeuren anders bestaat het risico dat er her en der individuele acties van partijen worden opgezet die slechts marginaal effect sorteren
  • veel verenigingen en andere op vrijwilligers draaiende organisaties gelijksoortige problemen ervaren
  • verwacht mag worden dat er zowel organisatorische als financiële problemen kunnen zijn die zelfs het voortbestaan van organisaties in gevaar kunnen brengen
  • ofschoon zaken die gemeld worden wel worden opgepakt is er in de gemeente geen ‘loket’ waar dit centraal gemeld kan worden
  • de SGU hierin een rol kan spelen en dat SGU gezien haar doelstelling een logische partner vormt
  • zo’n loketfunctie ook in de toekomst van groot belang voor de gemeentelijke samenleving kan zijn
  • inventarisatie van de problemen waar die organisaties mee kampen van belang is
  • er wellicht acties kunnen worden opgezet die ook financieel resultaat kunnen hebben
  • het oppakken van een probleem van slechts één organisatie door de gemeenteraad of door een politieke partij niet de juiste weg is aangezien dan andere organisaties met gelijksoortige problemen ook terecht zullen aankloppen
  • de gemeente nagaat of er wellicht mogelijkheden zijn om de expertise van ambtenaren organisaties in moeilijkheden willen helpen in te schakelen.

De bedoeling is om al kort na het weekend naar buiten te treden met een aankondiging om vervolgens binnen tien dagen tot concrete acties over te gaan.

Aan het college vragen wij om medewerking, zoals b.v. het meedenken over inschakelen van ambtenaren die ten gevolge van de Coronacrisis op een andere wijze ingezet zouden kunnen worden. We hebben hier met de SGU over gesproken en zij zien deze hulp als zeer waardevol en zouden hier dan ook graag gebruik van maken. Wellicht zijn er ook collegeleden die een aantal uurtjes hieraan zouden willen besteden.

Middels deze, niet politieke, brief willen de leden van de gemeenteraad invulling geven aan het breedgedragen gevoel om als raad in actie te komen om verenigingen en op vrijwilligers draaiende maatschappelijke en sociale organisaties een helpende hand toe te steken in deze moeilijke tijd.

We staan in Sittard-Geleen voor uitdagingen en pakken die samen op!

De raadsleden