vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

VAN PARTIJPROGRAMMA… …NAAR COALITIEAKKOORD

Waar verkiezingen eindigen beginnen besprekingen over bestuurlijke verantwoordelijkheid mèt de daarbij behorende kansen en uitdagingen. gob heeft vanuit haar partijprogramma – dat leidde tot een verkiezingsoverwinning in maart 2018 – stevige invulling kunnen geven aan het brede coalitieakkoord dat er is gevormd binnen onze gemeente.

Ons partijprogramma met de merkbelofte ‘jong en oud werkt samen vanuit het hart aan een leefbaar en sterk economische Sittard-Geleen in dorp en stad’ is voor ons de leidraad geweest in de coalitiebesprekingen. Daarmee heeft gob als grootste partij een ‘stevige hand’ gehad in de definitieve totstandkoming van het coalitieakkoord van de komende vier jaren.

Donderdag 31 mei tekende partijleider Pieter Meekels namens gob het coalitieakkoord met VVD, SPA en de Vernieuwingsgroep bestaande uit GroenLinks, DNA, SP en PvdA. De nieuwe coalitie heeft 20 van de 37 zetels in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Als grootste partij levert gob 3 wethouders (2,5 fte) in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. In het totaal heeft het college 7 wethouders (5,5) fte. In het coalitieakkoord ‘Samen Duurzaam, samenwerken aan een gezonde gemeente’ zijn zoals u al eerder las veel punten uit ons gob-partijprogramma terug te vinden. De kandidaat-wethouders zijn woensdag 6 juni tijdens een extra gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd. Daar is ook het coalitieprogramma ter kennis van de raad gebracht.

 

3 gob-wethouders

Pieter Meekels is wethouder van Stedelijke Ontwikkeling, Economie en Middelen en tevens loco-burgemeester. Leon Geilen is wethouder Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie en 2e loco-burgemeester. Pieter en Leon waren ook de afgelopen periode wethouder voor gob. In het nieuwe college zijn zij wederom fulltime aan de slag. De derde wethouder voor gob is Berry van Rijswijk. Hij is parttime wethouder (0,5 fte) met de portefeuille Jeugd, Onderwijs en Evenementen. Met deze portefeuilles geven zij samen stevig invulling aan de merkbelofte van gob: ‘jong en oud werkt samen vanuit het hart aan een leefbaar en sterk economische Sittard-Geleen in dorp en stad’

De overige wethouders zijn: Kim Schmitz (GroenLinks 1,0 fte), Jos Bessems (DNA 0,75 fte), Felix van Ballegooij (SP 0,75 fte), Eefje Joosten (VVD 0,5 fte).

 

Nieuwe raadsleden

De raadsfractie van gob bestaat uit de volgende personen, tw : Roy Breidenbach, Marcel Claessens, Kitty Creemers, Martin Dormans, Marcel Huijveneers, Yvonne Salvino, Paul Verjans, Jos Vroemen en Myra Wijnen.

 

Coalitieakkoord ‘SAMEN DUURZAAM’ 2018-2022

De hoofdpunten uit dit coalitieakkoord zijn een nieuwe bestuursstijl met veel aandacht voor de dialoog met inwoners, gezonde en tevreden inwoners in een leefbare en toekomstbestendige gemeente.

Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen, met ruimte voor aanpassingen en uitwerkingen. Het is een programma voor en straks ook van de Sittard-Geleense samenleving. Want nadere invulling en uitwerking van het coalitieprogramma vindt plaats door het akkoord te bespreken met gemeenteraad, inwoners, verenigingen en stakeholders uit het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Dit is inmiddels gebeurd.

Duurzaamheid vormt een rode draad in het coalitieakkoord vanwege de grote impact op maatschappelijke ontwikkelingen voor zowel inwoners, milieu als economie. Een open en collegiale bestuursstijl is eveneens een belangrijk speerpunt waarbij besturen met, voor en door de inwoners centraal staat. Voor de coalitie staat voorop dat Sittard-Geleen een leefbare en toekomstbestendige gemeente is, waar het aantrekkelijk wonen is en waar een beter sociaal evenwicht een belangrijke opgave is. Dat alles uiteraard in het besef dat de financiële positie van de gemeente beter kan.

 

Zeven opgaven

De zeven partijen die het coalitieakkoord hebben opgesteld hebben naast bovenstaande speerpunten zeven opgaven geformuleerd voor Sittard-Geleen:

  1. Een gemeentebestuur met en voor de inwoners
  2. Vooroplopen naar een duurzame toekomst
  3. Gezond en veilig in een sociale gemeente
  4. Wonen en leven in Sittard-Geleen
  5. Ontspannen en genieten in Sittard-Geleen
  6. Een duurzame economie voor werk en innovatie
  7. Financiën duurzaam op orde

Per opgave zijn acties en onderzoeken genoemd die de komende tijd worden uitgevoerd. Besluiten uit het verleden t.a.v. projecten die nog beïnvloedbaar zijn, zullen op grond van de financiële situatie van de gemeente onderzocht worden qua versobering en temporisering.

In de duurzaamheidsparagraaf staat, naast een versnelde uitrol van Het Groene Net, nadrukkelijk dat Graetheide groen blijft en dat compensatie moet plaatsvinden voor uitbreiding van bedrijvigheid op Lexhy.

Vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering steunt de coalitie het handhaven van een zwemvoorziening voor doelgroep- en educatief zwemmen op de locaties Het Anker en De Nieuwe Hateboer, indien dit financieel haalbaar is. De bestaande 400-meter schaatsbaan bij Glanerbrook blijft in ieder geval open totdat er definitieve keuzes zijn gemaakt over de toekomstige omvang van de schaatsvoorziening.

Er komen extra boa’s, een experiment waarbij inwoners met een bijstandsuitkering mogen bijverdienen, experimenten met vernieuwende woonvormen en verkeersproblemen in de wijk worden aangepakt. Er wordt niet bezuinigd op het onderhoud in de openbare ruimte. Tevens wordt de dienstverlening voor verenigingen die evenementen organiseren verbeterd en vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente blijft Sittard-Geleen zich inzetten voor regionale samenwerking.

Inmiddels hebben er stakeholdersbijeenkomsten plaatsgevonden, allerlei gesprekken met de inwoners in wijken en dorpen, tijdens marktdagen of activiteiten van verenigingen en instellingen. Dit heeft geleid tot enkele aanvullingen van het coalitieakkoord, dat inmiddels op 20 december 2018 is vastgesteld. Belangrijke thema’s, die door de inwoners en stakeholders zijn ingebracht waren: de identiteit en imago van Sittard-Geleen, energietransitie en innovatie, arbeidsmarkt van de toekomst, positieve gezondheid, aandacht voor de jeugd, wonen en leven (waaronder voor ouderen) en tenslotte ‘zet de stip op de horizon’ (waar wil je als stad naar toe). Bij de kadernota in het voorjaar zal een eerste uitwerking van het coalitieakkoord inclusief de aanvullingen aan de orde komen.

Coalitieakkoord ‘SAMEN DUURZAAM’ 2018-2022

gob-partijprogramma verkiezingen 2018