gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard
gob politiek geleen
gob
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook.

Voorzitter

Eindelijk is het dan zover, voor u zit een blij en enthousiast gob-raadslid.

Op 14 december 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad, besloten dat Glanerbrook, DE centrale sport- en zwemaccomodatie van onze gemeente gaat worden. Dit, omdat binnen onze gemeente vraag en aanbod van diverse soorten zwemwater, niet in evenwicht is, en de 3 bestaande accommodaties dringend aan vernieuwing toe zijn, om te voldoen aan hedendaagse veiligheids- en milieueisen.

Vandaag, 15 December 2020, op 1 dag na precies 3 jaar, en dus 1095 dagen verder, gaan we een besluit voorwaarts nemen.

Als gob zijn we niet over 1 nacht “SCHAATS-IJS” gegaan.
Voor ons ligt een prachtig plan dat zoveel mogelijk aansluit bij de ontwikkeling vanuit de 1 stadsgedachte en dat vanwege een aantal unieke sportfaciliteiten, ook mensen zal aantrekken van buiten onze gemeente en zelfs euregionaal. Een plan dat helemaal past in deze tijd, en past in de afspraken met het coalitieakkoord en addendum, waarin doorpakken en actie rondom dit dossier centraal staan.

GEZONDHEID, BEWEGEN, SOCIALE COHESIE, allemaal aspecten die heel belangrijk zijn voor gob, en die vanwege het coronavirus sinds Maart van dit jaar nog belangrijker zijn geworden voor ons allemaal.
Aspecten die samen met DUURZAAMHEID, INCLUSIVITEIT, VERGROENING, en ENERGIENEUTRALITEIT van toepassing zijn op het voorliggende plan.

We zijn blij en tevreden met de toezeggingen van de beide wethouders in de raadsronde wb veiligheid, communicatie mbt gebruikers, verenigingen en omwonenden, de inpassing in het Burgemeester Daamenpark, en de toezegging dat we begin 2021 duidelijkheid krijgen wb Het Anker en de Nieuwe Hateboer.

En ja voorzitter.

Ook de gob-fractie vindt het veel geld. Maar… het geld is al vrijgemaakt in de begroting, waar we dus vanavond een besluit over gaan nemen. En we willen het nu goed doen, en zien op dit moment niet hoe het goedkoper zou kunnen zonder afbreuk te doen aan de functionaliteiten.
Er lopen nog verschillende subsidietrajecten en er komt nog een 2nd opinion onderzoek, zodat we als raad handvaten krijgen om gaandeweg het traject, daar waar nodig bij te sturen, en er mogelijke kansen benut kunnen worden om het financiële plaatje gunstig te beïnvloeden.
Wij kiezen conform het coalitieakkoord voor 1 centrale zwem- en schaatsvoorziening en vinden dat de wielerbaan behouden moet blijven.

Tot slot voorzitter

Er moet nu daadkrachtig doorgepakt worden en niks meer op de lange wieler-zwem of schaatsbaan geschoven worden.
De gob-fractie kan niets anders dan instemmen met dit prachtige voorstel.
Een sportaccomodatie van hoge kwaliteit, voor jong en oud in onze hele gemeente en wellicht ook daarbuiten, dat bijdraagt aan GEZONDHEID, BEWEGEN, DUURZAAMHEID en SOCIALE COHESIE.

Wij kunnen niet wachten om dit te realiseren!!!