politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob sittard
gob geleen
gob online
gob politiek limburg
gob
gob politiek geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Windmolens….een aantal technische vragen aan de wethouder

Rondevoorstel:Windpark Holtum Noord

Datum:  31 oktober 2019

Algemeen

In het coalitie-akkoord hebben we afgesproken om te streven naar een energieneutrale gemeente. En dat we daarvoor in gesprek gaan met partners en inwoners van onze gemeente.

Er moet een energie-akkoord voor Sittard-Geleen ontwikkeld worden. Daarom wordt een integraal beeld geschetst van de opgave en de mogelijkheden om op basis daarvan keuzes te maken.

Het voorstel voor het windpark in Holtum Noord is dan misschien toch iets te snel doorlopen.

Daarom hebben wij nog de volgende vragen, die we graag voor de bespreking op 4 november a.s. beantwoord willen zien.

Vragen

 1. Hoe groot is de totale opgave aan energietransitie in onze gemeente?
 2. Welke alternatieve locaties voor windparken heeft de gemeente in beeld?
 3. Welke alternatieve locaties buiten bedrijventerreinen en POL zijn afgevallen in deze keuze voor Holtum-Noord?
 4. Waarom mogen in Nationaal Landschap geen windmolens geplaatst worden?
 5. Welke alternatieve duurzame energiebronnen zijn al ontwikkeld of in ontwikkeling om de totale opgave energietransitie voor Sittard-Geleen te halen? En hoeveel levert dit op?
 6. Is bij de keuze voor Holtum-Noord rekening gehouden met het cumulatieve geluid van het industrieterrein? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is daarvan dan de berekening tot stand gekomen en de norm bepaald?
 7. Wanneer wordt de omgevingsvergunning door Engie aangevraagd en wordt daarover gecommuniceerd naar alle betrokkenen?
 8. Zijn de bedrijven in Holtum-Noord en haar werknemers op de hoogte van het plaatsen van deze drie windturbines?
 9. Welk type windturbine wordt er nu daadwerkelijk geplaatst?
 10. Waar kunnen gedupeerde inwoners terecht met hun planschadeverhaal?
 11. Is er al duidelijkheid over de compensatie in het omgevingsfonds die toegezegd is door de ontwikkelende partijen?