gob sittard geleen politiek
gob
gob geleen
gob sittard
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob online
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Compensatiemaatregelen voor gebiedsuitbreiding VDL Nedcar……wij maken ons zorgen en heeft dan ook onze volledige aandacht.

Op dinsdag 30 juni hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar vastgesteld. Een belangrijke stap in de verankering van VDL Nedcar in deze regio. Het zijn weliswaar moeilijke tijden voor de automobielindustrie, maar we hopen dat VDL erin slaagt een nieuwe opdrachtgever binnen te halen en daarmee de continuïteit te kunnen waarborgen.

Voor gob is economie belangrijk, echter mede zo belangrijk vindt gob de leefbaarheid voor omwonenden. Op 16 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen een bijeenkomst op VDL Nedcar waar het inpassingsplan wordt toegelicht. Uit de krant en via contacten in de gemeenteraad van Echt-Susteren heeft gob vernomen dat de gemeenteraad van Echt-Susteren raad breed heeft uitgesproken dat de compensatiemaatregelen ontoereikend zijn. De gemeenteraad van Echt-Susteren is afgelopen week reeds geïnformeerd over de plannen. De voorlopige conclusies zijn als volgt;

Natuurcompensatie vindt grotendeels bij het IJzerenbos (Susteren) plaats en dus niet in de gemeente Sittard-Geleen.

Knelpunten ten aanzien van de verkeersveiligheid en sluipverkeer worden onder andere projecten geschoven met alle onzekerheden tot gevolg ten aanzien van uitvoering en termijn en dus feitelijk niet zijn aan te merken als compensatiemaatregelen i.h,k,v, de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar.

Er gesproken wordt over een leefbaarheidsfonds van 300.000 euro voor Nieuwstadt en 300.000 euro voor Holtum, maar onvoldoende duidelijk is hoe deze middelen besteed kunnen en mogen worden. In de gemeenteraad van Echt-Susteren wordt zelfs gesproken over een schamele fooi van 3 ton. Al met al een heleboel onduidelijkheden en zorgen waar we volgende week meer helderheid over gaan krijgen.  gob heeft begrepen dat er vóór 12 augustus een zienswijze ingediend moet worden aangaande de uitbreidingsplannen bij VDL Nedcar en de daarbij horende compensatiemaatregelen. Tijdens de raadsvergadering van 8 en 9 juli zal gob hier dan ook aandacht voor vragen.