gob geleen
gob online
gob sittard
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Geleen in ontwikkeling.

PERSBERICHT

Vrijmoedige en optimistische ideeën voor het centrum van Geleen

Sittard-Geleen, 16 oktober 2020 – ‘Geleen KRAAKT Geleen’ en ‘Het verspreide paleis’ zijn de twee winnaars van de landelijke ontwerpoproep ‘De woonwijk als noviteit’. Deze oproep is gedaan door de Beroepsvereniging voor Planologen en Stedenbouwkundigen (BNSP) in samenwerking met NVTL (de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur), de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg

Beide ideeën worden nu verder uitgewerkt en dragen na realisatie eraan bij dat het stadscentrum van Geleen een leefbare en goed functionerende woon- en leefomgeving wordt. Deze twee projecten zijn door een jury geselecteerd uit 47 ideeën die zijn ingediend in de ontwerpwedstrijd voor de versterking van het centrum van Geleen. Beide genoemde ideeën zijn volgens de jury realiseerbaar.

Geleen kraakt Geleen

‘Geleen KRAAKT Geleen’ geeft alle ruimte aan de bewoners en ondernemers van Geleen. In het plan wordt niet gewacht op beleggers en ontwikkelaars. Het laat lokaal betrokken mensen zelf hun handen uit de mouwen steken. De dichtgeslibde bouwblokken en de monofunctionele winkelstraten zullen worden opengebroken zodat, volgens de inzenders, collectieve tuinen, nieuwe woningtypen en courante bedrijfspanden kunnen ontstaan. ‘Kraak de stad, breek de boel open!’, aldus stedenbouwkundige Peter Rosmulder en zijn team. Deze bottom-up aanpak is gebaseerd op wat de commissie/jury de ‘intrinsieke kracht van de Geleners’ noemt. Het zorgt dat men bij wijze van spreken morgen aan de slag kan.

Het verspreide paleis

Het verspreide paleis is geselecteerd vanwege zijn voorstel om de vele werknemers en studenten van de Brightlands Campus van Chemelot te bewegen naar het centrum van Geleen te trekken. De inzenders zien het centrum als een paleis dat leeg is, op de hogere verdiepingen huizen nog de oudere leden van de hofhouding, maar het ontbreekt aan de jonge prinsen en prinsessen die met hun vrolijke levensenergie het bal zijn glans geven. Het bijzondere aan dit idee is om het wonen aan te bieden als dienst, niet als een bezit. De slagkracht van het idee is groot. Het kan er volgens de selectiecommissie zomaar toe leiden dat volgend jaar tien expats hun intrek hebben genomen in een tot woon-werkhotel omgebouwd winkelpand, waar ze in de oude etalage koffie bestellen. Het team – met als teamleider Harald Mooij – bestaat uit vier ontwerpers en een real estate manager van de Brightlands Campus. Daarmee zijn ook de creatieve vastgoedgedachten vanuit Chemelot vertegenwoordigd waardoor het idee veel vertrouwen ontmoet.

“Het is fantastisch om te zien hoe enthousiast mensen uit alle windstreken van Nederland hun best hebben gedaan om het stadscentrum van Geleen een boost te geven. Ik ben er van overtuigd dat bij de uitwerking van de twee ideeën bruikbare, toekomstgerichte ontwerpen gemaakt worden”, aldus wethouder Pieter Meekels (binnenstedelijke ontwikkeling) van Sittard-Geleen.

“We zoeken naar manieren van wonen, werken en recreëren die aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Tegelijkertijd vechten we tegen leegstand. Een wedstrijd als deze betekent natuurlijk niet dat de winnaar direct zijn plannen werkelijkheid kan maken. Dergelijke ideeën van bevlogen deskundigen laten wel zien dat waar nodig rigoureuze ingrepen nodig zijn om te kunnen veranderen. De intentie van de ontwerpen is om een ‘ander’ Geleen te creëren voor iedereen die er woont of werkt. Ik vind de uitwerking van de twee gekozen ontwerpen spannend”, vult collega-wethouder Andries Houtakkers (ruimtelijke ontwikkeling) aan.

“Ik ben geboeid door de grote hoeveelheid inzendingen die een link leggen met Chemelot als kans voor een nieuw elan voor Geleen-centrum. Ik vind het mooi dat de ontwerpers en andere creatievelingen hun verbeeldingskracht en hun conceptuele denken hebben gecombineerd en tot bijzondere procesvoorstellen, ontwikkel-strategieën en frisse ideeën zijn gekomen. Ieder idee of concept heeft bruikbare elementen of accenten en het liefst zou je meerdere plannen willen uitlichten. De twee plannen die de selectiecommissie naar voren heeft geschoven, zijn plannen die naast mooie beelden en ideeën, lokale energie willen benutten om het centrum in positieve zin te veranderen. Ik kijk uit naar de vervolgfase,” zegt gedeputeerde Andy Dritty (Wonen, Ruimte en Europa).

Aanpak

De twee geselecteerde teams werken de komende tijd hun idee uit en leveren zo inspiratie aan het lopende proces van versterking van het centrum van Geleen. Hierin wordt vanuit de Toekomstvisie 2030 samen gewerkt aan een nieuwe toekomst voor het centrum van Geleen. Pandeigenaren en ontwikkelende partijen gaan samen met de gemeente met de ideeën aan de slag en zorgen ervoor dat deze verwezenlijkt worden.

De selectiecommissie bestond uit: bestuurslid BNSP Jacqueline Tellinga; voorzitter NVTL Ben Kuipers; de lokale architecten Nicole Maurer en Joop Petit en Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Voorzitter van de commissie was de stedenbouwkundige Joost Schrijnen.