gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob
gob online
gob sittard
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob en toerisme, een belangrijk actiepunt van gob.

PERSBERICHT

Historie en bijzondere ligging troeven toeristisch Sittard-Geleen

Sittard-Geleen, 1 oktober 2020 – De gemeente Sittard-Geleen moet op toeristisch gebied inzetten op promoten van de historie, de groene omgeving, de ligging aan de grens en het aantrekkelijke buitengebied. Daardoor kunnen Sittard-Geleen en de regio groeien op toeristisch gebied. Ook het woon- en leefklimaat verbetert dan, zo staat te lezen in het Actieplan Vrijetijdseconomie 2020-2022, dat vandaag aan de gemeenteraad is aangeboden. 

Via dit Actieprogramma willen we de sector vrijetijdseconomie in Sittard-Geleen versterken,” zegt wethouder Pieter Meekels (toerisme). ,,Maar we kijken niet alleen naar de toeristen. De verbetering van het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de leefomgeving komt ook onze eigen inwoners ten goede. Bovendien stimuleren dagrecreanten en verblijfstoeristen de lokale economie.”

Anya Niewierra, directeur van Visit Zuid-Limburg vult aan: ,,Door het landschappelijke buitengebied en het historische binnengebied met elkaar in balans te brengen, versterken we het unieke aanbod van Sittard-Geleen. Er ontstaan nieuwe kansen om de vrijetijdsconsument een unieke beleving te bieden en zelfs nieuwe doelgroepen aan te werven”.

De belangrijkste ontwikkeling de komende tijd is de realisatie van een Visit Experience Centrum Sittard-Geleen, waar bezoekers van Sittard-Geleen op een moderne, eigentijdse wijze informatie kunnen krijgen over de toeristische mogelijkheden van dit gebied. Deze mogelijkheden richten zich vooral op de rijke historie, het groene buitengebied, de veelzijdige cultuur, de innovatiekracht (regio met toptechnologie en kennis) en de ondernemende winkelstad. Na Valkenburg en Heerlen is Sittard-Geleen de derde plaats in Zuid-Limburg die een Experience Centrum krijgt.

Om de toeristische ontwikkelingen te stimuleren zijn de afgelopen tijd ook al initiatieven gestart, zoals Knopen-Lopen (Aanleg Zuid-Limburgs wandelroutenetwerk) en het verbeteren van het toeristische fietsroutenetwerk waardoor de centra van Born, Geleen en Sittard beter opgenomen zijn in deze routes. Ook wordt de Beleef-brochure Sittard-Geleen opnieuw gedrukt en er wordt ingezet op het versterken van het recreatief aanbod in het Rivierpark Maasvallei.

Over enkele jaren moet het fietsroutenetwerk nog verder verbeterd worden, met nadrukkelijke verbindingen naar fietsroutes in de omliggende buitenlanden. Ook moet dan geïnvesteerd worden in het kwalitatief verbeteren van het verblijfsaanbod in Sittard-Geleen. Nu zijn er vooral hotels en andere logiesmogelijkheden en niet of nauwelijks faciliteiten zoals campings en vakantiehuisjes. Tenslotte pleit het Actieprogramma voor het verbeteren van de toegankelijkheid van monumenten en ander erfgoed in Sittard-Geleen en regio.

Het Actieplan Vrijetijdseconomie komt voort uit de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg, die eerder dit jaar door de 16 gemeenten in Zuid-Limburg is vastgesteld. Vrijetijdseconomie, zo staat in die visie, is geen doel op zich, maar een middel waarmee mede invulling wordt gegeven aan een fijne gemeente en regio om in te wonen, werken, verblijven en recreëren.