gob online
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob
politiek sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

GOB en CDA samen basiscoalitie en schrijven uitvoeringsprogramma.

PERSBERICHT VOORTGANG COALITIEVORMING SITTARD-GELEEN

GOB en CDA schrijven uitvoeringsprogramma nieuwe collegeperiode

Sittard-Geleen, 24 juni 2022 – GOB en CDA, de twee grootste partijen in de gemeenteraad van Sittard-Geleen, gaan het uitvoeringsprogramma maken voor de collegeperiode 2022-2026. Dat hebben de twee fracties, die samen 20 van de 37 zetels in de gemeenteraad invullen, laten weten aan de overige fracties in de raad.

GOB (12 zetels) en CDA (8 zetels) hebben als informerende partijen de afgelopen weken gesproken met GroenLinks/PvdA (7 zetels) om te komen tot een zo breed mogelijke coalitie in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Op 21 juni bleek uiteindelijk – naar aanleiding van het ESCS-dossier – dat er een fundamenteel verschil van inzicht was over de gang van zaken rondom het uitstappen van GroenLinks uit de vorige coalitie en de betekenis daarvan op de te voeren onderhandelingen. Hierop heeft GroenLinks/PvdA aangegeven de onderhandelingen te stoppen.

Daarop hebben GOB en CDA gesproken over de mogelijkheid om de coalitie te verbreden met de PVV. Hoewel de PVV heeft verklaard dat landelijke invloeden vanuit de PVV niet aan de orde zijn, is de zorg hieromtrent bij GOB en CDA niet weggenomen. Daarom is de PVV op 23 juni geïnformeerd dat er geen verdiepende gesprekken zullen plaatsvinden.

GOB en CDA vormen, als grootste partijen uit de bestaande coalitie, met twintig zetels een solide basis voor een nieuwe coalitie. Beide partijen beschikken over voldoende stabiliteit, continuïteit en bestuurskracht. Zij starten vandaag met het maken van een uitvoeringsprogramma dat zijn basis vindt in de Toekomstvisie 2030 en het Raadsakkoord 2022-2026 ‘Samen zorgvuldig, verbindend doorpakken! waar alle partijen in de raad de afgelopen weken een bijdrage aan geleverd hebben. Het streven blijft om een nieuw college te installeren op donderdag 14 juli 2022.

Voor meer informatie:

Yvonne Salvino

Judith Buhler