gob online
politiek sittard geleen
gob sittard
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

VISIE politieke groepering GOB over stadsdeel GELEEN

De laatste tijd bereiken ons regelmatig berichten van burgers die hun bezorgdheid uitspreken over het stadsdeel Geleen. Burgers die bezorgd zijn over de toekomst van de Hanenhof en het sport- en recreatiecentrum Glanerbrook, maar ook over de toekomst van het stadscentrum van Geleen. De leegstand, die verder dreigt op te lopen.

De politieke groepering GOB is grote voorstander van handhaving van het voorzieningenniveau in onze stadsdelen, onze wijken en dorpen op basis van draagvlak van de inwoners, instellingen en bedrijven. De overheid alleen kan het voorzieningenniveau niet in stand houden. Alle betrokkenen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen dan is de continuïteit gewaarborgd.

Voor het stadsdeel Geleen betekent dit het volgende :

  • De Hanenhof

De Hanenhof moet beschikbaar blijven voor de sociaal-culturele functies in Geleen, maar moet daarnaast een meer regionale c.q. bovenregionale functie krijgen. Gereserveerde bedragen ten behoeve van kwaliteitsverbeteringen van de Hanenhof dienen hiervoor ingezet te worden in combinatie met private investeringen. Geïnteresseerde private partijen nodigen wij graag uit om dit kenbaar te maken.

  • Glanerbrook

Voor de politieke groepering GOB maakt Glanerbrook onderdeel uit van de sportzone Limburg. IJshockey op nationaal niveau, maar ook het handbal (o.a. als leverancier voor Lions), vindt op hoog niveau plaats (topsport). Vanuit die positie moet dan ook gekeken worden naar het behoud en versterking van het totale sportcomplex. Zeker ook in relatie tot de breedtesport zoals de activiteiten op de wielerbaan, ijsbaan, de zwemfaciliteiten alsmede de zaalsporten. Maar ook hier geldt dat private partijen verantwoordelijkheid moeten nemen, omdat de overheid het niet alleen kan. Sporters, verenigingen en private investeerders moeten de handen in elkaar slaan en samen met de overheid zorg dragen voor een toekomstbestendig complex. Het is mooi om te zien dat de burgers van Geleen enorm betrokken zijn bij Glanerbrook. Het is niet voor niets dat het GOB art. 37 vragen over Glanerbrook heeft gesteld aan het college.

Daarom zoals gezegd wachten wij met smart de investeringsplannen van LACO af, waarbij we zeker ook oog zullen hebben voor de vele verenigingen die daar hun uitvalsbasis hebben en volgens het GOB ook mee dienen te liften op de toekomstige gemeentelijke investeringen.

  • Centrum Geleen

Het centrum van Geleen gaat zware tijden tegemoet. Op het gebied van retail ontstaan in het hele land lege plekken in centra. Als men zich niet weet te onderscheiden en dus geen extra bezoekers weet te trekken, cumuleert de leegstand. Het provinciaal bestuur heeft het stadscentrum Geleen gekwalificeerd als een stadsdeelcentrum, in feite een centrum tussen een stedelijke centrum en een wijkcentrum in. Zaak is om uit te werken wat eigenlijk een stadsdeelcentrum is c.q. behoort te zijn. Zoals al jaren geleden is ingezet (visie Stadshart Geleen ) is de komst van 500 ambtenaren naar Geleen een goede start, op de lokatie van het horecastraatje. Het verplaatsen van de raadszaal, griffie en fractiekamers kan pas plaatsvinden als de komst van de ambtenaren is gewaarborgd. Het compacter maken van het centrum, meer pleinvorming en meer activiteiten dienen extra aandacht te krijgen. Het GOB is ook van mening dat, gelet op deze uitdagingen meer geld moet worden vrijgemaakt in de komende jaren voor deze aanpak. Er moet meer investeringsruimte beschikbaar komen voor het centrum van Geleen. Maar ook hier geldt weer dat inwoners, bezoekers, detaillisten, horecaondernemers en private investeerders de handen in elkaar moeten slaan. Kortom, ook hier zullen wij de ontwikkelingen nauw blijven volgen en we hopen dat deze ontwikkelingen bijdragen en ten gunste komen van het prachtig centrum met haar bewoners, haar winkels en haar ondernemers.

  • Wat kunt u doen ?

Bent u nu betrokken inwoner, bedrijf, vereniging of potentiële investeerder en bent u geïnteresseerd om mee te denken bij de diverse uitwerkingen, dan kunt u contact opnemen met een van onze raadsleden of burgercommissieleden of met ondergetekende.

 Raadsleden:

Paul Verjans raadslid.verjans@sittard-geleen.nl
Els Meewis raadslid.meewis@sittard-geleen.nl
Marcel Claessens raadslid.claessens@sittard-geleen.nl
Jos Vroemen raadslid.vroemen@sittard-geleen.nl
Martin Dormans raadslid.dormans@sittard-geleen.nl
Giel Kremer raadslid.kremer@sittard-geleen.nl
Kitty Creemers raadslid.creemers@sittard-geleen.nl
Marcel Huijveneers zie ondertekening brief

Burgercommisieleden:

John Claessen burgerlid.claessen@sittard-geleen.nl
Hoebaer Crutzen burgerlid.crutzen@sittard-geleen.nl
Jules Stans jules.stans@sittard-geleen.nl
Niek Wetzels burgerlid.wetzels@sittard-geleen.nl
Fred Vroomen burgerlid.vroomen@sittard-geleen.nl

GOB Fractie, Raadslid,
Marcel Huijveneers
m.huijveneers@spie.com of raadslid.huijveneers@sittard-geleen.nl
06 – 1710 1809