gob online
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob sittard
gob
gob geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Myra Wijnen-Verbruggen.

Mijn naam is Myra Wijnen-Verbruggen en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp.

Ik behandel als gob woordvoerder het schaatsen en zwemmen binnen Sittard-Geleen. Voor ons aller gezondheid is dit een belangrijk onderwerp. Voor jong en oud, uit dorp en stad.

gob wil met (mede)financiering van de gemeente komen tot een centrale stedelijke basiszwemvoorziening op de locatie Glanerbrook voor recreatief, wedstrijd-, doelgroepen- en educatief zwemmen. Ook zal er voor Glanerbrook een renovatievariant als alternatief worden uitgewerkt. gob herbevestigd hiermee dat er géén gemeentelijke zwemvoorziening komt op de Sportzone Limburg. Glanerbrook heeft ook een basisschaatsvoorziening geschikt voor ijshockeywedstrijden en recreatief schaatsen.

Een 50-meter bad en een nieuwe, overdekte 333-meter schaatsbaan zijn voor gob bovenregionale voorzieningen en alleen mogelijk als financiering plaatsvindt door Provincie, Rijk en/of particulieren. De bestaande 400 meter schaatsbaan blijft open totdat er definitieve keuzes zijn gemaakt over de toekomstige omvang van de schaatsvoorziening.

Vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering steunt gob het handhaven van een zwemvoorziening voor doelgroep- en educatief zwemmen op de locaties Het Anker en De Nieuwe Hateboer. Hierbij dient nadrukkelijk sprake te zijn van cofinanciering door particulieren en/of andere partijen. Als via particuliere financiering ook recreatieve of wedstrijdzwemvoorzieningen in stand gehouden kunnen worden is gob daar uiteraard niet tegen. Gemeentelijke financiering is hiervoor echter niet aan de orde.

Ook zijn er plannen voor een groot vakantie- en natuurbelevingspark rond de Schwienswei. Onderdeel van dit initiatief is de particuliere exploitatie van gemeentelijk zwembad De Nieuwe Hateboer.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben die belangrijk zijn voor mijn beeldvorming rondom gezondheid en in relatie tot zwemmen en schaatsen dan schroom niet mij te mailen of bellen (raadslid.wijnen-verbruggen@sittard-geleen.nl of via 06 – 20591828).

Uiteraard mag u ook andere zaken doorgeven. Ik zal ervoor zorgen dat deze bij een van mijn collega’s terechtkomen.

En mocht u in uw familie- of kennissenkring mensen kennen die dit onderwerp ook na aan het hart ligt dan stel ik het op prijs als u hen attent maakt op dit bericht, zodat zij hun mening kunnen geven.

Met sportieve gob groet, Myra.