gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob
gob online
gob sittard
gob politiek limburg
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De Tuinman, sinds 2016 meepraten en meedoen over de gemeentelijke tuin.

De Tuinman, sinds 2016 meepraten over de gemeentelijke tuin

gob bestaat dit jaar 40 jaar. Een periode waarin heel wat gebeurd is en waarin gob heel wat voor elkaar gekregen heeft in Sittard-Geleen. Zo stond gob wethouder Leon Geilen aan de basis van het unaniem genomen raadsbesluit over De Tuinman in 2016.

De gedachte achter De Tuinman is dat de gemeente in de openbare ruimte voortdurend bezig is met andermans tuin. Immers, u kijkt uit op het perk, u loopt langs de bloembakken, u wandelt door het park of rijdt met de fiets of auto over de straat. En daarom wilden we meer dan tot dan toe gebruikelijk, inwoners laten meedoen met de inrichting van de openbare ruimte.

‘Trots op onze tuin’ werd in september 2016 door de gemeenteraad unaniem vastgesteld. In het plan zijn thema’s opgesomd waar we in 2017 mee aan de slag zijn gegaan. Vijf van deze thema’s worden concreet opgepakt: de veilige tuin, genieten in de tuin, samen maken we de tuin, de tuin van de toekomst en de schone tuin.  Zo werd in de pilot ‘De veilige tuin’ met kinderen gezocht naar een oplossing voor een onveilige route naar school. In de pilot ‘Tuin van de toekomst’ werkten we samen met inwoners van Einighausen en instanties als het Centrum voor Natuur en Milieueducatie en Waterschap Limburg aan een klimaatbijeenkomst.

Nadat 2018 vooral in het teken stond van interne discussie en verdieping rondom De Tuinman, wordt een jaar later zichtbaar wat dat heeft opgeleverd als De Tuinman op tournee gaat. Op een vernieuwende manier gaan medewerkers ophalen wat inwoners belangrijk vinden in hun buurt en waar ze zelf een bijdrage aan kunnen leveren. Voor goede buurtinitiatieven komt er een Tuinmandeal, die kan bestaan uit advies, hulp, gereedschap, regelruimte of een kleine financiële tegemoetkoming.

Inmiddels zijn fysieke bijeenkomsten helaas nagenoeg niet mogelijk, maar de achterliggende gedachte van De Tuinman komt desondanks steeds vaker naar voren. Ook in De Toekomstvisie 2030, die de gemeenteraad in maart heeft vastgesteld, staat centraal dat we ‘samen met de inwoners’ de toekomst van onze gemeente bepalen. gob is er trots op dat we in 2016 in Sittard-Geleen aan de basis hebben  gestaan van deze manier van werken.