gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob online
gob sittard geleen politiek
gob
gob geleen
gob sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Bestemmingsplan Huis aan de Markt ligt ter inzage, zie persbericht gemeente.

PERSBERICHT

Bestemmingsplan Huis aan de Markt in procedure

Sittard-Geleen, 2 augustus 2021 – Het ontwerp-bestemmingsplan voor de oude V&D-locatie in Sittard is afgelopen week gepubliceerd. Dit ontwerp-bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage, digitaal via ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan – als hij dat wil – een zienswijze indienen. Vervolgens zal de gemeenteraad in november een besluit nemen over het bestemmingsplan ‘Huis aan de Markt’ zoals het officieel heet.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de oude V&D-locatie is enerzijds bedoeld om ruim 12.000 m2 retail uit de markt te nemen. Dat is nodig om het centrum van Sittard aantrekkelijker te maken. De Provincie Limburg heeft financiële middelen hiervoor beschikbaar gesteld, mits voor het eind van dit jaar die retailmeters ook daadwerkelijk zijn wegbestemd.

Anderzijds komt er – na sloop van het oude V&D-pand – op die plek een representatieve ontmoetingsplek van de gemeente Sittard-Geleen waar bestuur, ondernemers, inwoners en partners elkaar kunnen ontmoeten. Het Huis aan de Markt krijgt een raadszaal en andere vergaderruimten, kan als trouwlocatie worden gebruikt en herbergt straks eenruimte met flexwerkplekken waar bijvoorbeeld jongeren en studenten gebruik van kunnen maken. Ook is het de bedoeling om in het Huis aan de Markt het Experience Center van Visit Zuid-Limburg te huisvesten en wordt bekeken of er een openbaar toilet in kan komen. Erboven en aan de achterkant is plek voor enkele tientallen woningen.

Met dit ontwerp-bestemmingsplan wordt de basis voor het Huis aan de Markt gelegd. Zo wordt bepaald dat er een parkeergarage (indien mogelijk met fietsenstalling) kan komen in de kelder, dat publieksfuncties op de begane grond en op de eerste verdieping aan de zijde van Markt kunnen worden gebouwd en dat wonen daarboven en aan de achterkant (waar ook een nieuwe straat is voorzien) van het complex mogelijk is.

De definitieve invulling van het gebied vindt later plaats, als ontwerpers tijdens een aanbesteding hier plannen voor kunnen indienen. Met de gemeenteraad is afgesproken dat inwoners betrokken worden bij de keuze van een definitief ontwerp.

Maar nu is dus eerst het bestemmingsplan aan de orde. Dit ligt sinds maandag 2 augustus zes weken (tot en met 13 september aanstaande) ter inzage, via ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan in die tijd een zienswijze indienen. Vervolgens stelt het college de gemeenteraad voor om het definitieve bestemmingsplan vast te stellen, in de november-vergadering.