gob online
gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunten van gob

standpunt GOB

Kappen van het Sterrebos ook voor ons met pijn in het hart..

KAPPEN VAN HET STERREBOS OOK VOOR POLITIEKE GROEPERING GOB MET PIJN IN HET HART Ook politieke groepering gob gaat het aan het hart dat het Sterrebos als gevolg van de uitbreiding van VDL/Nedcar gekapt gaat worden. Bij de uitbreiding gaat het nadrukkelijk om de verankering van het automotive bedrijf van VDL/Nedcar in onze regio. Dit […]

Lees meer »
standpunt GOB

Yvonne Salvino in de ronde van inkoopbeleid.

Onze bijdrage is kort en krachtig……het voorgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid ziet er goed uit. Papier is echter geduldig. Van belang is dat alle goede plannen worden omgezet. Wij hebben daarom nog enkele vragen voor de wethouder en/of ambtenaar. Het is goed dat er een handboek is en er wordt aangegeven hoe dit intern verspreid wordt […]

Lees meer »
standpunt GOB

Fred Vroomen in de ronde ‘ruim baan voor goede woningplannen’.

gob vindt de intenties die uit de onderliggende stukken spreekt om ruim baan te scheppen t.a.v. bouwen van woningen buitengewoon sympathiek en ondersteunen de algemene richting van versoepeling van het huidige beheersregime van de woningvoorraad. Er zijn echter wel enkele aandachtspunten die nadere uitleg, en die ons inziens nadrukkelijk om nadere uitwerking vragen.  1) Het […]

Lees meer »
standpunt GOB

De bijdrage van de gob fractie, inzake de uitgangspuntennota omgevingsplandeel Chemelot, door raadslid Roy Breidenbach.

07-01-2021 uitgangspuntennota Omgevingsplandeel Geachte voorzitter, Voor ons ligt de uitgangspuntennota omgevingsplandeel Chemelot. Chemelot is al jarenlang een betrouwbare, goede partner van onze gemeente.  Het draagt bij aan de werkgelegenheid, aan een economisch sterk Sittard-geleen EN het draagt bij aan de profilering van Sittard-Geleen  gob is daarom ook blij de met de ontwikkelingen die de afgelopen jaren […]

Lees meer »
standpunt GOB

Bijdrage fractie gob in de ronde van De Domijnen door burgerlid Fred Vroomen.

Bijdrage gob Ronde 7 januari Voorzitter, Vandaag zijn we bij elkaar in deze ronde om de gevoelens te peilen mbt de uitkomsten van het evaluatie rapport BMC De Domijnen.Een dossier met een lange voorgeschiedenis, waarin pogingen om cultuur in onze gemeente gestalte te geven onder het dak van een cultuurbedrijf. Meer en betere cultuur in […]

Lees meer »
standpunt GOB

Glanerbrook bijdrage door Myra Wijnen.

Eindelijk, na een langlopende discussie is het dan vandaag zover. Aan de orde is de vernieuwbouw van de centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook. De toenmalige raad heeft in december 2017 een besluit genomen. Dit dossier heeft al heel wat mensen in beweging gebracht, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. BEWEGEN is voor gob heel belangrijk, […]

Lees meer »

Algemene beschouwingen, onze bijdrage in 2e termijn, 12 november 2020

Gob bijdrage 2e termijn, raad 12 november, algemene beschouwingen Geachte voorzitter, beste collega’s van de raad, Gisteren gaf ik al aan….. de vorige coalitie, het vorige college en deze raad hebben hard gewerkt om de financien weer op orde te krijgen. Een middel om dit te bewerkstelligen was om flinke bezuinigingen door te voeren. Door […]

Lees meer »

Algemene beschouwingen, onze bijdrage in 1e termijn, 11 november 2020.

gob bijdrage 1e termijn, raad 11 november, algemene beschouwingen Geachte voorzitter, beste collega’s van de raad, Morgen besluiten we over het ‘huishoudboekje’ van Sittard-Geleen en bespreken wij de inkomsten en de uitgaven van onze gemeente. Wat krijgen wij van het rijk? Wat komt er binnen via de lokale heffingen en wat zijn de overige inkomsten? […]

Lees meer »
standpunt GOB

Windmolens Holtum -Noord, onze bijdrage in de raad van 8 oktober.

De duurzaamheidsdoelstellingen zijn er om zowel onze aarde te redden als een leefbare omgeving door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat beseffende heeft gob in haar verkiezingsprogramma aangegeven voorstander te zijn van nieuwe technologieën en ontwikkelingen die duurzaamheid van onze samenleving bevorderen en daarmee maatschappelijk rendement creëren. Ook windmolens zijn nodig om duurzame […]

Lees meer »
Standpunten VDL gob

Zienswijze gob inzake pip gebiedsontwikkeling VDL NedCar

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Op dinsdag 30 juni hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar vastgesteld. Een belangrijke stap in de verankering van VDL Nedcar in deze regio. Het zijn weliswaar moeilijke tijden voor de automobielindustrie, maar we hopen dat VDL Nedcar erin slaagt een nieuwe opdrachtgever binnen […]

Lees meer »
standpunt GOB

Duurzame energie in balans met leefbaarheid en economie.

(bijdrage gob tijdens raadsvergadering 7 mei door raadslid Ivo Tillie) Duurzame energie is belangrijk. Niet alleen vanwege de afspraken in het klimaatakkoord, maar vooral voor een leefbare en gezonde toekomst voor iedereen. Dat daarvoor projecten opgezet moeten worden, waar soms ook ongemak ervaren wordt, is voor allen helder. Om het draagvlak bij alle betrokken omwonenden […]

Lees meer »
standpunten muziek gob

Daar zit muziek in…. gob hoopt dat Sittard-Geleen erin slaagt zo snel mogelijk een toekomstbestendige vorm van muziekonderwijs in te voeren.

Muziek daar is veel over gesproken de laatste tijd, het afgelopen jaar en daarvoor. Muziekonderwijs is hartstikke belangrijk en de vraag is dan ook…hoe maken wij dit toekomstbestendig in Sittard-Geleen. Ook bij gob een veel besproken onderwerp. Even wat quotes uit brieven aan het college en in de rondes: ‘wij boden aan de wethouder aan, […]

Lees meer »
standpunt GOB

De begrotingsbehandeling 2020, ONZE bijdrage…

Bijdrage behandeling 3de programmarapportage 2019, begrotingsbehandeling 2020 en de belastingmaatregelen 2020. Geachte voorzitter, Samen verder bouwen is het thema van de begroting 2020. Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat we de opgaves in onze gemeente niet meer alleen kunnen doen. Samenwerken is belangrijk, omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen mét onze […]

Lees meer »
standpunt GOB

De nieuwe cultuuromslag!

Zo denken wij erover…..

Lees meer »
standpunt GOB

Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren – korte termijn aanpak Geleen

Woensdag 3 juli en donderdag 4 juli 2019 hebben er weer raadsvergaderingen plaatsgevonden. Pittige dagen van 14.00 – 23.00 uur.  Op de agenda van woensdag stond het dossier binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren – korte termijn aanpak Geleen. Dit dossier is uitvoerig besproken in de ronde van 27 juni. Daar werd duidelijk dat zowel oppositie als […]

Lees meer »
standpunt GOB

Het verschil….

……dat zijn de woorden waar ik vanmorgen aan moest denken bij het lezen van de krant.  Ik gebruikte ze ook al in mijn verkiezingscampagne, ‘Met mijn ondernemende kracht maak ik u voor u het verschil’. Het verschil…op vele manieren te omschrijven. Allereerst al hoe men verschillend kan denken inzake het proces van een raadsconferentie. Vele […]

Lees meer »
standpunt GOB

gob wil de problematiek in de centra van Sittard-Geleen integraal bekijken.

Sedert enkele maanden is er in de gemeente Sittard-Geleen onrust ontstaan omtrent de verhoging van de parkeertarieven die worden gehanteerd in de binnensteden van Geleen, Sittard en het Zuyderland ziekenhuis. Op donderdag 28 maart werd er een petitie aangeboden aan burgemeester Sjraar Cox tegen de verhoging van de parkeertarieven in het ziekenhuis van Zuyderland. Ook […]

Lees meer »
standpunt GOB

Raadsvergadering 28 maart

Raadsvergadering 28 maart…er stond 1 agendapunt op de agenda dat om besluitvorming vroeg die avond en wel vervanging begrotingskaders. Ons lag het voorstel voor: 1)         Het positieve begrotingssaldo zijnde € 870.000,00 in de jaarschijf 2019 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 2)         De nieuwe begrotingskaders geven geen ruimte om zaken financieel te compenseren. Daarom wordt […]

Lees meer »
standpunt GOB

Standpunt gob Zuidelijke Spooraansluiting

Ja, het gob heeft ingestemd met het voorstel van het College van B&W om de gereserveerde investeringsgelden van 5 miljoen euro voor de Zuidelijke Spooraansluiting te schrappen. Ja, ook het gob ziet de voordelen aangaande de leefbaarheid omgeving stationsgebied Sittard en de wijken Sanderbout, Mauritspark en Krawinkel. Echter de provincie als financieel toezichthouder eist terecht […]

Lees meer »