gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob
gob sittard
gob sittard geleen
gob online
gob politiek limburg
gob geleen
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunten van gob

Standpunten VDL gob

Zienswijze gob inzake pip gebiedsontwikkeling VDL NedCar

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Op dinsdag 30 juni hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar vastgesteld. Een belangrijke stap in de verankering van VDL Nedcar in deze regio. Het zijn weliswaar moeilijke tijden voor de automobielindustrie, maar we hopen dat VDL Nedcar erin slaagt een nieuwe opdrachtgever binnen […]

Lees meer »
standpunt GOB

Duurzame energie in balans met leefbaarheid en economie.

(bijdrage gob tijdens raadsvergadering 7 mei door raadslid Ivo Tillie) Duurzame energie is belangrijk. Niet alleen vanwege de afspraken in het klimaatakkoord, maar vooral voor een leefbare en gezonde toekomst voor iedereen. Dat daarvoor projecten opgezet moeten worden, waar soms ook ongemak ervaren wordt, is voor allen helder. Om het draagvlak bij alle betrokken omwonenden […]

Lees meer »
standpunten muziek gob

Daar zit muziek in…. gob hoopt dat Sittard-Geleen erin slaagt zo snel mogelijk een toekomstbestendige vorm van muziekonderwijs in te voeren.

Muziek daar is veel over gesproken de laatste tijd, het afgelopen jaar en daarvoor. Muziekonderwijs is hartstikke belangrijk en de vraag is dan ook…hoe maken wij dit toekomstbestendig in Sittard-Geleen. Ook bij gob een veel besproken onderwerp. Even wat quotes uit brieven aan het college en in de rondes: ‘wij boden aan de wethouder aan, […]

Lees meer »
standpunt GOB

De begrotingsbehandeling 2020, ONZE bijdrage…

Bijdrage behandeling 3de programmarapportage 2019, begrotingsbehandeling 2020 en de belastingmaatregelen 2020. Geachte voorzitter, Samen verder bouwen is het thema van de begroting 2020. Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat we de opgaves in onze gemeente niet meer alleen kunnen doen. Samenwerken is belangrijk, omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen mét onze […]

Lees meer »
standpunt GOB

De nieuwe cultuuromslag!

Zo denken wij erover…..

Lees meer »
standpunt GOB

Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren – korte termijn aanpak Geleen

Woensdag 3 juli en donderdag 4 juli 2019 hebben er weer raadsvergaderingen plaatsgevonden. Pittige dagen van 14.00 – 23.00 uur.  Op de agenda van woensdag stond het dossier binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren – korte termijn aanpak Geleen. Dit dossier is uitvoerig besproken in de ronde van 27 juni. Daar werd duidelijk dat zowel oppositie als […]

Lees meer »
standpunt GOB

Het verschil….

……dat zijn de woorden waar ik vanmorgen aan moest denken bij het lezen van de krant.  Ik gebruikte ze ook al in mijn verkiezingscampagne, ‘Met mijn ondernemende kracht maak ik u voor u het verschil’. Het verschil…op vele manieren te omschrijven. Allereerst al hoe men verschillend kan denken inzake het proces van een raadsconferentie. Vele […]

Lees meer »
standpunt GOB

gob wil de problematiek in de centra van Sittard-Geleen integraal bekijken.

Sedert enkele maanden is er in de gemeente Sittard-Geleen onrust ontstaan omtrent de verhoging van de parkeertarieven die worden gehanteerd in de binnensteden van Geleen, Sittard en het Zuyderland ziekenhuis. Op donderdag 28 maart werd er een petitie aangeboden aan burgemeester Sjraar Cox tegen de verhoging van de parkeertarieven in het ziekenhuis van Zuyderland. Ook […]

Lees meer »
standpunt GOB

Raadsvergadering 28 maart

Raadsvergadering 28 maart…er stond 1 agendapunt op de agenda dat om besluitvorming vroeg die avond en wel vervanging begrotingskaders. Ons lag het voorstel voor: 1)         Het positieve begrotingssaldo zijnde € 870.000,00 in de jaarschijf 2019 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 2)         De nieuwe begrotingskaders geven geen ruimte om zaken financieel te compenseren. Daarom wordt […]

Lees meer »
standpunt GOB

Standpunt gob Zuidelijke Spooraansluiting

Ja, het gob heeft ingestemd met het voorstel van het College van B&W om de gereserveerde investeringsgelden van 5 miljoen euro voor de Zuidelijke Spooraansluiting te schrappen. Ja, ook het gob ziet de voordelen aangaande de leefbaarheid omgeving stationsgebied Sittard en de wijken Sanderbout, Mauritspark en Krawinkel. Echter de provincie als financieel toezichthouder eist terecht […]

Lees meer »