gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob online
gob sittard geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob inzake Het Groene Net, door onze fractievoorzitter Yvonne Salvino.

Hoe begin je een bijdrage voor de ronde van Het Groene Net? Best lastig vond de fractie gob. Na overstelpt te zijn met een enorme massa documenten….. zie je dan door de bomen het bos nog? Waar begin je? Wat vind je? Wat willen we mij zijn allen? En wellicht…. is dat laatste ook het haakje.  De ontwikkeling van het warmtenet, Het Groene Net,  is complex. Het is een belangrijk en publiek waardevol project, maar zo waardevol als het is, zo complex is het ook. Het evenwicht tussen duurzaamheidsmaatregelen en inzet van belastinggelden dient in evenwicht te zijn.  Echter in het klimaatakkoord is opgenomen dat in 2050 alle steden en dorpen aardgasvrij moeten zijn en mede daarom is in het klimaatakkoord een belangrijke rol voor warmtenetten weggelegd. Dus wat is dan evenwicht, hoe bepaal je dat? Als gob fractie zijn we voor nieuwe technologieen en ontwikkelingen die duurzaamheid van onze samenleving bevorderen.

Terug naar het haakje, want wordt er nu eigenlijk van ons raad gevraagd:

  1. In te stemmen met de bevindingen en aanbevelingen uit het 213a onderzoek naar het warmtenet
  2. In te stemmen met de outline voor een plan van aanpak om de sturing, beheersing, verantwoording, controle en het toezicht voor het warmtenet op een goede manier in te regelen.

Dat maakt het makkelijker.  Want het college wil net als wij raad, inzicht in de financiele structuur en beheersing van het warmtenet. Vandaar het besluit van het college in 2020 tot een objectief en onafhankelijk verdiepingsonderzoek in de vorm van een 213A onderzoek door het bureau Berenschot.

Het rapport van Berenschot lezende, komen we tot de conclusie dat er behoorlijk wat verbeterpunten zijn waar wij als raad op hadden kunnen toezien. Een dossier dat notabene vanaf 2012 loopt. Een dossier waar iedereen, in wat voor vorm dan ook een rol heeft gehad.

Ik ben ervan overtuigd dat wij onszelf ook een spiegel kunnen voorhouden.  Wij kijken vooruit. Samen doorpakken en onze doelen en opdrachten behalen.

Wij hebben daarom een aantal toekomstgerichte vragen aan het college:

  • Bent u het met ons eens dat een up to date centraal dossier inzake Het Groene Net, binnen de organisatie, een must is?
  • Is er voldoende kwaliteit en kwantiteit binnen de organisatie

aanwezig om het bedrijf ‘Het Groene Net’ in de toekomst te runnen. Is er een ‘focus-groep’ Het Groene Net aanwezig? In de outline te lezen wordt daar volledig op ingezet. Het borgen hiervan ook?

  •  Het plan van aanpak heeft betrekking op het HGN Noord en het in oprichting zijnde HGN Zuid en alle andere komende netten. Onze vraag is of wij hiermee niet de focus gaan verliezen door het veel te breed te stellen?
  • Een uitgewerkte plan van aanpak is niet mogelijk op korte termijn. Daar hebben we begrip voor. Echter gezien de noodzaak om te komen tot verbetertrajecten, is ons inziens, een kader met mijlpalen wel echt noodzakelijk. Focus en nu volle inzet op dit plan. Deelt u deze mening?
  • Aan de gemeente zal worden gevraagd om extra kapitaal te storten  in Mijnstreekwarmte. Hoe gaan we dit regelen en hoe blijft de raad in positie? En diezelfde vraag hebben we ook  voor het project HGN noord omdat hier een onrendabele top is ingecalculeerd? Het doel is financiele houdbaarheid  kunnen we lezen in het plan van aanpak. Hoe passen we dit in de financiele haalbaarheid van de gemeente?
  • Handhaven en aanpassen van rollen is een zeer goede actie. Wij vinden het belangrijk dat de toegekende rollen en de daarbij horende personen, met enige regelmaat reflecteren en zich zelf in de spiegel kunnen aankijken, of zij op de juiste wijze hun rol invullen. Deelt u onze mening?  En bent u van plan om dit middels audits met regelmaat te toetsen?

Voorzitter wij komen tot afronding. Het moge u duidelijk zijn dat wij zelfreflectie en positief kritisch zijn, belangrijk vinden. Dat wij nog wat vragen hebben, en zeker ook onze steun uitspreken aan het college om van Het Groene Net een succes te maken. Dat wij in dat proces wel uitdrukkelijk vragen om het evenwicht te bewaren in duurzaamheidsmaatregelen en het inzetten van belastinggelden.

Tot zover voorzitter.

2e termijn:

 Ook bij de gob fractie zijn de conclusies uit het rapport hard aangekomen en is dit een heel duidelijk signaal. In de pioniersfase zijn fouten gemaakt. Wij schuiven deze niet aan de kant. Wij willen ervan leren en omzetten naar de toekomst toe. De outline geeft wat dat betreft een goede richting voor het plan van aanpak.

 gob is zeer benieuwd naar het uiteindelijke plan van aanpak dat met de hoogst mogelijke spoed, binnen de mogelijkheden, klaar moet zijn.

 Ook gaf ik al aan dat iedereen op wat voor een manier dan ook in dit dossier een rol heeft gehad. Alle bijdragen horende heb ik het idee gekregen dat er veel partijen menen dat zij níét betrokken zijn of zijn geweest. Letterlijke woorden als…het college wil alles onder de tafel geven…..worden gebruikt.


Wellicht mag ik bij sommige collega raadsleden even het geheugen opfrissen:


-Welke partijen vormden de coalitie in de periode van 2014 tot 2018 en namen al dan niet deel aan het toenmalige college van B&W en waren medeverantwoordelijk?


-Welke partijen vormden de coalitie in de periode van 2018 tot en met ten dele 2019 en waren medeverantwoordelijk?


Dus niet alleen de huidige coalitie en het huidige college zijn hier verantwoordelijk voor de gemaakte fouten c.q. tekortkomingen. En trouwens als ik dit schrijf lijkt het alleen maar over fouten te gaan en informatie achterhouden, terwijl we heel goed weten dat bij ieder P&C moment de raad is geïnformeerd.


Ik roep iedere partij op eens goed te kijken naar de eigen rol en verantwoordelijkheid.  Iedereen heeft de mond vol van de bestuurscultuur. Daar hebben we allemaal een rol in, die we allemaal op een goede manier moeten invullen.

Social media staat trouwens weer vol van bizarre verhalen en onwaarheden, na de ronde van afgelopen donderdag. En dan heb ik het nog niet over de berichten die er sinds zondagnacht op staan.  Knap hoor, hoe wij dat doen in Sittard-Geleen. Mensen beschadigen, dat lijkt prioriteit nummer 1 te zijn! gob distantieert zich hiervan en doet hier op geen enkele wijze aan mee.

Terug naar het Groene Net:

De raad besluit in februari 2013 unaniem voor Het Groene Net en worden er geen wensen en bedenkingen ingebracht. Er wordt dus besloten door de raad dat de overheid gaat ondernemen. We hebben met zijn allen de ondernemers pet opgezet. De consequentie van ondernemen is dat er risico’s genomen moeten worden. Dat kan goed én fout gaan.  En dát hebben wij met zijn allen gedaan. 1 ding is zeker. Van iedere ondernemende stap die je neemt, daar leer je van. En zo staat gob erin. Fouten maken mag. Daarvan leren we. Succesmomenten vieren we.

We kunnen ons trouwens afvragen, als er geen doorzettingsvermogen en ondernemerschap van de wethouder en beleidsmedewerker was geweest, of er überhaupt een Groene Net was geweest in Sittard-Geleen.  Wij als gemeente hebben die stap gezet en het vertrouwen gegeven om te ondernemen en te pionieren, want uiteindelijk hebben wij samen maar 1 doel. Voldoen aan het klimaatakkoord in 2050, zodat de generatie na ons ook kan leven op deze aarde. Een ondernemende overheid met lef….en dat gaat gepaard met vallen en opstaan. Het college hoorde ik zeggen tijdens hun beantwoording…..we vegen niets onder het tapijt. We gaan pijnlijk met de billen bloot. We staan als college aan de lat om het beter te doen. En daarvoor beste college, heeft u ook de raad nodig. Om samen Sittard-Geleen verder te helpen. Daarvoor staan wij samen voor aan de lat. U hoeft dat niet alleen te doen. Samen sterk. Dan vorm je het gouden team. Ons vertrouwen heeft u én niet alleen in dit dossier.