gob
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Nieuw VIDAR gebouw in Sittard-Geleen!

Huisvesting ambtelijk en bestuurlijk.

Allereerst is gob verheugd, dat er eindelijk een voorstel ligt voor de huisvesting van de  ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Ja het kost veel geld,  Ja men heeft hier lang op moeten wachten.

“onze” ambtenaren verdienen het om een fijne en veilige (Arbo) werkplek te hebben.. Jammer dat het advies van de OR er nog niet is.

Allereerst:

De gob fractie denkt dat het in de geest is van het 1e advies van de OR is om de Hanenhof en het gemeentehuis te betrekken. Het veiligheidshuis is toch een afdeling die vrijwel stand a lone werkt en kan daarom goed in de Hanenhof functioneren.

We vragen ons verder af of de verdere vierkante meters in de toekomst genoeg zijn. Wij hopen dat hier goed op geanticipeerd wordt indien dit niet genoeg zou blijken te zijn. Bijvoorbeeld om het concept van de 3 architecten goed te analyseren. In de exploitatie van de gemeente is het ook belangrijk om eerst de eigen gebouwen te benutten, want leegstand kost ook geld.

Ten tweede Vidar:

De gob fractie vindt dat dit gebouw in onze gemeente hoort te staan. Wij zijn de centrumgemeente. We vragen het college dan ook om hier 100% op in te zetten.

Een eventuele kritische noot aangaande de financiën en de risico’s, mede gezien de oplopende prijzen voor de bouwstoffen. Hoe monitoren we dit? Hoe sturen we bij? We zijn dan ook blij dat het college dit project wil aanwijzen als groot project conform de regeling grote projecten.

We gaan er vanuit dat ook de werkgroep huisvesting regelmatig op de hoogte gehouden wordt.

Tweede stuk:

Huis aan de markt:

Wat gob betreft een hamerstuk. Het gaat hier alleen om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen, dit omdat er 1 zienswijze is ingediend, welke ongegrond is verklaard.

Wel wil  gob opmerken dat men verheugt is over de vele reacties (1100) op het voorontwerp van de architect. Het is dus niet het definitieve ontwerp en de diverse meningen zullen nog verwerkt worden o.a. in het advies van de adviesgroep binnenstad Sittard.

De presentatie in de werkgroep Huisvesting was heel verhelderend.