gob
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Reacties gob m.b.t. stellingen Kieskompas 2022

Reacties gob m.b.t. stellingen Kieskompas 2022

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen heeft Kieskompas stellingen opgesteld om kiezers inzicht te geven in standpunten van politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Onderstaand reageert gob op de aangeboden stellingen. Voor een groot deel vloeien onze reacties voort uit ons verkiezingsprogramma 2022-2026. In enkele gevallen maken we gebruik van standpunten die we in recente raadsdebatten hebben ingenomen of van vastgestelde raadsvoorstellen waar gob het mee eens was. Voor enkele stellingen kunnen wij niet verwijzen naar ons programma of recente besluiten. In die gevallen formuleren we (uitsluitend) in dit document ons standpunt.

Meer