gob online
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Hoe nu verder met windenergie in Sittard-Geleen.

Hoe nu verder met windenergie in Sittard-Geleen?
Al jaren zijn er tegenstrijdige conclusies van deskundige bureaus over de overlast die door de windturbines ontstaat. Maar bij het  besluit over het windpark Holtum-Noord destijds in de raad was er geen zwaarwegend argument om tegen het windpark te zijn. Toch koos gob ervoor om de uitspraak van de rechter af te wachten.
In juli van dit jaar heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het plaatsen van windturbines. De omgevingsvergunning voor windpark in Houten is vernietigd, omdat het college van burgemeester en wethouders in de omgevingsvergunning de landelijke windturbinenormen heeft toegepast. Die normen mogen niet meer worden gebruikt totdat de regering daarvoor een milieu beoordeling heeft gemaakt. Een gemeente is overigens niet verplicht om gebruik te maken van de nationale windturbinebepalingen, maar mag ook een lokale milieu beoordeling van de normen opstellen. 
Voor beide gevallen is gob van mening dat in beide gevallen (lokale of landelijke milieu beoordeling) het plaatsen van de windturbines in Holtum-Noord nog jaren kan duren. Om nu door te gaan met lokale normen geeft de inwoners nog meer het gevoel dat hun bezwaren niet serieus meegenomen worden in het hele traject. Die landelijke milieu beoordeling op overlast voor mens en dier is niet voor niets noodzakelijk.
Omdat draagvlak voor gob erg belangrijk is, willen we voorkomen dat inwoners het idee krijgen dat de windturbines in Holtum-Noord hen door de strot geduwd worden.
Daarnaast zal het opstellen van een lokale milieu beoordeling geen tijdwinst gehaald worden, omdat dit alleen extra juridische geschillen gaat veroorzaken en daarmee ook het draagvlak ondermijnt.
Daarom hebben we afgelopen woensdag samen met de PVV in de raadsvergadering een motie ingediend om de milieu beoordeling van de landelijke normen af te wachten. Deze motie is mede ondertekend door CDA, Stadspartij en een aantal andere partijen, waardoor de motie een meerderheid kreeg en is aangenomen.
Een objectief vastgestelde normering vinden wij essentieel voor de afweging van mogelijke risico’s voor mensen en milieu.
Wij zijn ons bewust van de klimaatdoelen en de afspraken in de RES (Regionale Energie Strategie), maar wisten dat het plaatsen van de windturbines in Holtum-Noord een zaak van lange adem zou worden. In alle vergaderingen over het windpark heeft gob gepleit voor onderzoek naar alternatieve windenergiebronnen en BLOW heeft zelfs een concreet plan ingediend. In de afgelopen jaren is daar niets mee gebeurd.
Daarom wil gob zo snel mogelijk inzetten op de innovatieve ontwikkelingen die er momenteel plaatsvinden op het gebied van het opwekken van windenergie. Zodat Sittard-Geleen een soort proeftuin kan worden voor die nieuwe ontwikkelingen en daarmee toch voldaan wordt aan de afspraken in de RES.

Namens de gob fractie
Ivo Tillie