gob sittard geleen
gob geleen
gob
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob online
gob sittard
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Feiten windmolenpark Holtum.

GOB KIEST NIET VOOR OF TEGEN WINDMOLENS IN HOLTUM-NOORD,
MAAR KIEST VOOR HET BELANG VAN DE GEZONDHEID VAN DE INWONERS

Wij betreuren de onjuistheden die op social media verschijnen inzake windmolenpark Holtum Noord. Zij geven geen correcte weergave van de feiten

De motie om te wachten op de landelijke normen is bijna unaniem aangenomen in de raad. Het is dan ook voor  gob onbegrijpelijk dat met name GroenLinks in Sittard-Geleen en D66 provinciaal dit in grote meerderheid genomen democratische besluit niet wil accepteren. Dat een GroenLinks raadslid het zelfs op zijn facebook pagina een “walgelijk besluit noemt” getuigt niet van enig respect voor het genomen RUIME meerderheidsbesluit met 23 stemmen voor de motie en 7 stemmen tegen!

Het besluit dat de raad in de vorige raadsvergadering heeft genomen is geen besluit voor of tegen de windmolens, maar een besluit om zorgvuldig om te gaan met het belang van de gezondheid van onze inwoners.

De beantwoording van de provincie op de vragen van D66 doen niets af aan het besluit dat in de vorige raadsvergadering is genomen. De vragen van D66 in de provincie en de beantwoording van de gedeputeerde zijn gebaseerd op aannames en niet op feiten. Daarnaast is er over die vragen door de gedeputeerde geen gesprek gevoerd met de gemeente Sittard-Geleen.

 Met de motie is door de raad namelijk niet gezegd, dat we de afspraken uit de RES niet na zullen komen. Er is dus absoluut géén sprake van contractbreuk. De provincie kan dus niet op basis van deze motie de gemeente overrulen. De taakstelling om in 2030 de klimaatdoelen te halen, komt niet in gevaar.

De staatssecretaris geeft in haar brief van 9 december jl. aan dat de 2e kamer al in februari 2022 met een rapport van Arcadis komt over de geluidsoverlast, en in diezelfde brief van 9 december geeft ze aan dat in het eerste kwartaal 2022 het onderzoek naar normering zal zijn afgerond. Dus van vertraging van 2 jaar is geen sprake.

Het verheugt ons dat de staatssecretaris wel het belang van de inwoners centraal stelt en aan geeft tot een zorgvuldig besluit te willen komen omdat ze draagvlak en gezondheid van de inwoners hoog in het vaandel heeft staan. Ze geeft aan te willen overleggen met:

1. het RIVM
2. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
3. Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)
4. de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)
5. het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) en WindWiki
6. Democratisch Energie Initiatief (DEI) en Nederwind
7. De omwonende van windturbines

Hieruit blijkt dat de staatssecretaris een zorgvuldig proces wil doorlopen bij het eventueel plaatsen van windmolens en daarvoor vast te stellen milieunormering en dat het niet de bedoeling kan zijn dat een gemeente in Nederland zonder dit zorgvuldige proces te doorlopen een eigen normering gaat vaststellen.

Raadslid Ivo Tillie: “In de raadsvergadering heeft gob aangegeven dat we van mening zijn dat in dit stadium rondom het windpark het beter is om te luisteren naar de terechte zorgen van onze inwoners en dus te wachten op de landelijke normen. Daarnaast geven wij als gob al jaren aan dat voor het behalen van de doelstelling windenergie vooral ingezet moet worden op nieuwe innovatieve ontwikkelingen met uiteindelijk hetzelfde resultaat maar zonder overlast voor onze inwoners.”