gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
gob
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Aandacht voor jongere gezinnen en betaalbare projecten starten.

De gob fractie vind het heel goed dat er weer voorstellen komen om de stad vooruit te helpen. En wel op de kortst mogelijke termijn. Samen met de provincie worden al langer lopende trajecten nu eindelijk aangepakt.
Het gaat er natuurlijk om, om met de nieuwe investeringen meer mensen en bezoekers naar de stad te halen. Nieuwe mensen die een kijkje komen nemen en geïnteresseerd raken in alles wat Sittard ons te bieden heeft. Nadat alles ruim 1,5 jaar heeft stilgelegen als gevolg van de coronapandemie is het gob er voorstander van om een HERSTELPLAN te maken voor de Sittardse binnenstad. Samen met ondernemers, centrum management, inwoners en bezoekers. Dat aansluit bij de Toekomstvisie en op korte termijn uitvoerbaar is. Gemeente, Provincie en landelijke overheid moeten hiervoor ook betrokken worden en bereid zijn om samen met anderen, middelen ter beschikking te stellen. Toeristen die komen voor een wandeling, genietend van onze natuur en water in de stad. En aansluitend natuurlijk een terrasje pikken, een hapje eten en inkopen doen. De stad dient dan wel goed onderhouden en schoon te zijn zodat mensen ook terugkomen vanuit enthousiasme. Nieuw water is mooi maar dan wel prima onderhouden. Evenals onze parken. En op zondagmorgen geveegd voordat velen op een zondagwandeling weer door de stad lopen .
Wij roepen het college op om het wonen in en rondom de stad tot prioriteit te benoemen. De vele projecten rondom ouderen is prima. Maar nu ook meer aandacht voor jongere gezinnen en betaalbaar projecten starten. Communiceer daarover in Sittard-Geleen maar ook buiten onze gemeente zodat mensen meer willen overwegen om juist naar de compacte stad met alle voorzieningen te komen voor jong & oud. HET WONEN, RECREEEREN EN WERKEN moet trending worden.
De aanzetten om natuurontwikkeling vanuit de Kolleberg langzaam de stad in te trekkken lijkt gob een goede zaak.
De financiering die nu voorligt heeft zeker geen negatieve gevolgen voor Holtum en daar zijn wij blij mee.

Als ik buiten onze gemeente spreek met mensen over onze gemeente dan kennen zij vaak onze voetbalclub Fortuna Sittard. En daarnaast natuurlijk Toon Hermans.
De bekendste zoon van Sittard verdient een permanente plek in onze binnenstad. Toon Hermans is niet weg te denken. Wij roepen uw college op  om samen met horeca, ondernemers en betrokken  organisaties om een tijdsplanning te maken en activiteiten te organiseren. De wandelingen, bezienswaardigheden en mogelijk festivals die de creatieve ontmoetingen  met Toon inhoud moeten geven. Regeren is vooruitzien. Grijp nu deze kans. gob is hierin gaarne uw bondgenoot.