gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
gob politiek geleen
gob geleen
gob online
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Het Klaverblad mag niet de dupe worden van de uitbreiding van de basisschool. Daar pleiten wij voor.

Vanavond bespreken we de uitbreiding van Basisschool De Leeuwerik OF zitten we in de ronde waar we nu al een besluit nemen om vooruit te lopen op het proces van het accommodatiebeleid en de gevolgen hiervan voor de lokale gemeenschappen van Einighausen, Limbricht en Guttecoven.  Ons inziens is dat laatste OOK  het geval als we JA zeggen tegen het voorstel dat aan de raad voorligt.

Het amendement dat voorligt geeft goed het standpunt van gob  weer en wij hebben dan ook besloten als fractie om dit mede mee in te dienen.

gob is áltijd kritisch geweest in het dossier Duurzame Accommodaties. Vandaar ook onder andere,  dat wij op  30 juni j.l, namens onze fractie kritische vragen gesteld hebben aan het college middels een art. 43, nadat wij een bezoek hebben gebracht aan Het Klaverblad en de basisschool De Leeuwerik.

En om even verder het geheugen op te frissen:

  • In juli 2020 hebben wij er al op aangedrongen om het Uitwerkingsplan Duurzame Accommodaties voor te leggen aan de gemeenteraad omdat we de verwachting hadden dat dit nogal een impact zou hebben.

We zijn in juli akkoord gegaan met de aanscherping van de kaders, maar met de nadrukkelijke opmerking dat dit voor ons een denkrichting is en géén strakke kaders.

  • In december 2020 bleek bij de bespreking van het Uitwerkingsplan Duurzame Accommodaties dat op een aantal punten de schoen wringt. We hadden al verwacht dat een en ander tot de nodige discussie zou leiden en dat bleek dus ook. We waren dan ook maar wat blij dat ONZE FRACTIE er destijds op aangedrongen heeft het Uitwerkingsplan te bespreken in de raad zodat we daar met zijn allen  onze mening over kunnen vormen.

Wij hebben toen aangedrongen op het leveren van maatwerk, om draagvlak te verkennen EN indien er geen draagvlak ontstaat, de raad in positie te brengen om de knoop door te hakken.

Er zou een aanpak per cluster volgen.

We hebben er trouwens ook op aangedrongen om een raadswerkgroep te betrekken in dit proces en dat is ook gebeurd, waarvoor dank.

In het begin van de bijdrage gaf ik al aan dat het voor de lokale politieke groepering gob te voortvarend is om nu al een beslissing te nemen die zoveel invloed heeft op de gemeenschapsaccommodatie van Einighausen. Wij zijn van mening dat dit niet conform de gemaakte procesafspraken is, die we met elkaar gemaakt hebben, over de toekomst van de gemeenschapsaccommodaties in het algemeen. Het gaat te snel.

Het college voorstel dat NU voorligt heeft invloed op de toekomst van de gemeenschapsaccommodatie in Einighausen en zover zijn we nog niet in het proces. Draagvlak is er niet hebben we kunnen constateren. Wat we wel hebben kunnen constateren is dat de school NU duidelijkheid nodig heeft.

Dus wat betreft de basisschool, voorzitter.

De Basisschool De Leeuwerik heeft nood aan uitbreiding van klaslokalen. In het belang van de kinderen, zeggen we hier volmondig JA tegen. Doorpakken met de bouw zodat de kinderen zo snel mogelijk kunnen beschikken over de extra ruimte die zij nodig hebben. Goed onderwijs vinden wij belangrijk en daar hoort bij…… een schoolgebouw dat voldoet. En dat blijkt niet meer het geval te zijn voor de toekomst..

Kies voor een variant in deze die GEEN of nagenoeg geen invloed heeft op de gemeenschapsaccommodatie van Einighausen.. De leefbaarheid in de kernen moet gewaarborgd blijven.

Het mag duidelijk zijn dat wij NIET kunnen instemmen met het voorstel dat aan ons voorligt en pleiten dan ook voor de variant waar beide partijen gelukkig van worden. Vandaar dat wij besloten hebben het amendement mee in te dienen.

Woordvoerder namens de gob fractie, Yvonne Salvino