gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob
politiek sittard geleen
gob online
gob sittard
gob geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De kadernota ‘grondbeleid’ geeft een helder beeld van wat grondbeleid is.

Als gob zijn we verheugd met de voorgestelde kadernota ‘grondbeleid’ die een helder beeld geeft wat grondbeleid is, hoe we grondbeleid procesmatig benaderen en hoe we de maatschappelijke impact kunnen vaststellen. 

Tevens is met behulp van  de geschetste aanpak in het bijlagendocument inzicht gegeven in te hanteren juridische en financiele afwegingskaders en een samenhangende set spelregels. 

We zijn van mening dat deze nota daarom volop bijdraagt aan het ‘Leitmotiv’ Veerkracht om de ambities in de toekomstvisie 2030 gestalte te gaan geven. 

Vooral de integrale benadering zal daar zeker toe bijdragen.  Kortom deze kadernota is een waardevol richtinggevend document omdat het kader naadloos aansluit bij de grote bewegingen die de gemeente aan het maken is. 

Enkele vragen zijn echter nog te beantwoorden die met name de rol van de gemeenteraad adresseren.

Een van die vragen is dat in het integrale afwegingskader sprake is van nog vast te leggen ondergrenzen.   Dit vraagt scherpe keuzes die in debatten gewogen of zelfs vastgesteld moeten worden.  Immers waar ondergrenzen gekozen worden,  worden ontwikkelingen ontmoedigd maar ook gestimuleerd en nemen ontwikkelingen andere richtingen. 

Kan de wethouder aangeven hoe het proces tot vaststelling van deze ondergrenzen vorm gegeven gaat worden ?  Doen we het vaststellen van genoemde ondergrenzen op basis van globale richtlijnen of moeten we deze situationeel gaan vaststellen (met het risico dat we dan bij honderden individuele situaties als raad de ondergrenzen en dus business case moet gaan vaststellen).

Kan de wethouder zijn ideeën omtrent met ons delen ?  Gaan we het als raad druk krijgen ?

Een andere vraag betreft de basis beleidskeuze die is samengevat onder de noemer ‘wij gaan situationel grondbeleid’ uitvoeren.

Maken we het onszelf dan niet erg moeilijk, doordat vanwege de vele situationele gegevenheden het zicht op de grote doelen, de grotere lijnen in onze gemeentelijke ontwikkelingen gemaskeerd raakt.  Kan de wethouder aangeven hoe we  het zicht op het ‘bos’ kunnen houden, zonder case-by-case te verzanden in eindeloze detail discussies ?

Als afsluiting zijn we als gob nieuwsgierig hoe de huidige centrumplannen Sittard-revisited, Centrum Geleen en de gedachten mbt versteviging van de ontwikkelingen in onze dorpskernen bij dit nieuwe grondbeleid kader passen.

In principe zijn deze ontwikkelingen prima toetsstenen om te bepalen of dit prachtig uitgewerkt kader hanteerbaar is in de altijd moeilijke praktijk, waarbij zowat alle ontwikkelingen niet van scratch-af-aan beginnen, maar ergens aanhaken op reeds lopende ontwikkelingen ?

Kan de wethouder aangeven of deze praktijktoets op basis van enkele lopende trajecten heeft plaatsgevonden en wat de resultaten van deze praktijktoets waren, zodat we als raad meer gevoel verwerven in hoeverre theorie van het kader op gespannen voet staan met de immer weerbarstige praktijk.