gob politieke vereniging
gob sittard
gob
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunt gob tav een vakantiepark in de omgeving van de Schwienswei.

Een ontwikkelaar heeft een initiatief ingediend voor de realisatie van een grensoverschrijdend vakantiepark. Het gedeelte aan Nederlandse zijde zou komen te liggen op het voormalige ESCS-terrein. Een wat meer bekendere aanduiding van deze locatie is in de nabijheid van het zwembad de Nieuwe Hateboer in Sittard, direct grenzend aan de Schwienswei.

De politieke groepering gob is van mening dat alvorens hierover uitspraken gedaan kunnen worden, allereerst voldaan moet zijn aan een aantal gemeentelijke uitgangspunten tw :

  • inwoners en belanghebbenden moeten in de gelegenheid worden gesteld hun inbreng te hebben over het totale gebied
  • De ecologische zone in de Schwienswei dient gerespecteerd te worden
  • Er dient onderzoek plaats te vinden naar de effecten van een eventuele vestiging van een vakantiepark tav de ecologische zone
  • Er dient een natuur- en landschapsontwikkelingsplan te worden opgesteld, waardoor de kwaliteit van het gebied kan worden verhoogd.

Daarna kan vastgesteld worden of een eventuele ontwikkeling ter plaatse mogelijk en wenselijk is.