gob
gob sittard geleen
gob geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob online
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Het verschil….

……dat zijn de woorden waar ik vanmorgen aan moest denken bij het lezen van de krant.  Ik gebruikte ze ook al in mijn verkiezingscampagne, ‘Met mijn ondernemende kracht maak ik u voor u het verschil’.

Het verschil…op vele manieren te omschrijven. Allereerst al hoe men verschillend kan denken inzake het proces van een raadsconferentie.

Vele weken geleden zijn wij gestart met een werkgroep kadernota ter voorbereiding op de raadsconferentie. Een intensief proces waar ALLE partijen (meestal de fractievoorzitters) bij betrokken waren.

In alle transparantie. Vele stukken hebben we ontvangen, die gedeeld konden worden met je eigen fractie. Tuurlijk. Het was de bedoeling dat alle fracties op dezelfde ‘vlieghoogte’ aan deze raadsconferentie konden deelnemen.

Alles lag open en was bespreekbaar. Een hoop tijd en energie is er in gestopt. Vele ambtenaren waren aanwezig,  die ons van informatie konden voorzien. Onze vragen konden beantwoorden. Mooi toch!

Het verschil….hoe iedereen het op zijn manier dan toch weer beleefd. Een overload aan stukken en toch zijn er deelnemers die vinden dat er te weinig informatie wordt gegeven. Hoe verschillend kun je denken. Hoe verschillend kunnen we denken over de invulling van een dag. Er wordt ons geboden om te werken volgens de bif methodiek (brightlands innovation factory). Een methodiek die ons helpt om op een andere manier naar zaken te kijken en hierover in discussie te gaan. Een kadootje, zo heb ik dat ervaren. Zeker omdat ik al eens van deze bif methodiek heb mogen proeven en ik het iedereen kan aanbevelen. Ook dat viel helaas niet bij iedereen in goede aarde. Onbekend maakt onbemind.

Het verschil…hoe eenieder zijn gedachte heeft waarom een raadsconferentie is gecanceld door de burgemeester. Dat zou dan de schuld zijn van de coalitie, lees ik vanmorgen. En op facebook is het ook losgebarsten. Ik moet me bedwingen om er niet op te reageren. Maar bedwingen om een eigen post te plaatsen doe ik niet..

Ik betreur het dat er zoveel wantrouwen in de politiek leeft. Als raad hadden we de kans om op een hele nieuwe, verfrissende en innovatieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Helaas het mocht niet zo zijn.

Extra pijn doet het, als er geschreven wordt dat  gob,  en onze wethouder Pieter Meekels, niet open en transparant zijn. Maar een strategie uitzetten die ten nadele is van deze stad. Geheel en absoluut niet correct.

Ik prijs me gelukkig deel uit te mogen maken van gob, van deze coalitie, waar we met fijne,  kundige mensen samenwerken aan het belang van deze stad. DAT is onze strategie!

En verder prijs ik me gelukkig met mijn collega raadsleden en burgerleden,  zowel van de oppositie als de coalitie, die WEL, net zoals ik, zoals wij, het verschil willen maken.

Yvonne Salvino

Fractievoorzitter gob