gob online
gob politiek geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob geleen
gob politieke vereniging
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Ons standpunt inzake huisvesting in Sittard & Geleen.💛

Bijdrage ronde 12 juni inzake huisvesting

Voorzitter, Een positieve ontwikkeling voor onze gemeente. Als gob kunnen
we ons in de grote lijn van het voorstel vinden. De keuze om de ambtelijke
en bestuurlijke huisvesting in Geleen te plaatsen, en de bestuurlijke
representatie en besluitvorming te concentreren in Sittard komt tegemoet
aan de uitgangspunten gesteld, in het nu in te trekken besluit omtrent de
huisvesting.

Met name wat betreft de binnenstedelijke ontwikkeling van beide centra.
Enkele opmerkingen:
Allereerst de huisvesting in Geleen, zoals beschreven in het voorstel zal er
beduidend minder bruto vloer oppervlakte noodzakelijk zijn als eerder
aangenomen, ongeveer de helft. Dit komt mede door een andere manier van
werken en de ervaringen van thuiswerken door Corona. Het is duidelijk dat
de vele plekken van onze huisvesting lang niet voldoen aan de wettelijke
eisen van o.a. de Arbeidsomstandigheden. Nieuwe huisvesting moet dan
ook aan deze eisen voldoen, ook wij als raad, moeten een goed
werkgeverschap voorstaan. Voorzitter we willen wel benadrukken dat ook
bij dit project haast geboden is. Snelheid, ook om de burgers te laten zien
dat we aan de slag gaan in Geleen. Men staat hier te springen omtrent
besluitvorming wat er met het horecastraatje gaat gebeuren. Einde dit jaar
moet hier toch duidelijkheid over gegeven kunnen worden.

Ten tweede: Het VenD gebouw: De opiniërende bespreking van vorige week
liet zien dat wij als raad mee genomen worden in de uitwerking van deze
casus. De combinatie van bestuurlijke representatie, andere functie én met
wonen daar kunnen we achter staan. In de eerste ronde van aanbesteding
kan iedereen meedoen, weliswaar moet men voldoen aan de eisen van deze
aanbesteding. Inkoppers voor de eisen liggen in dit voorstel zoals klok
terug op de gevel, afstemmen op de omgeving, de historische markt, kijken
naar mogelijkheden zoals openbare toiletten, parkeren fietsen, parkeren
voor bewoners enz.
Naar aanleiding van het verzoek van de raad om inwoners te betrekken bij
de ontwikkeling van het pand zijn er vele ideeën door burgers gegeven. Dit
project leeft erg bij hen. Natuurlijk kunnen niet al hun ideeën benut
worden, maar toch zullen er wellicht kleine punten voor hen terug te
vinden zijn. Het project kan een mooi voorbeeld worden van duurzaamheid en functionaliteit.

Voorzitter, dit gebouw, huis aan de markt, moet iets worden waar we trots
op kunnen zijn. Het moet uitstraling en cachet hebben.
Blijf in de communicatie tot oplevering zichtbaar in de voortgang voor onze
burgers. Goed organiseren van omgevingsmanagement. Overleg met de
omliggende partijen en houd zoveel als mogelijk rekening met hun
opmerkingen.
We doen een oproep om omwonenden, horeca, centrummanagement etc.
nauw te blijven betrekken in het vervolg proces. Dit kan via de website, maar ook door rondleidingen tijdens de bouwfasen.
Veel inwoners van Sittard hebben grote interesse bij dit project en willen
graag betrokken worden hoe de voorgevel past bij in de historische
omgeving.
Hoe gaat het college de overige inwoners betrekken bij dit proces .

Toch zijn we ook kritisch :
Enkele punten:

Wordt er in de aanbesteding rekening gehouden met de isolatie van de
woningen met betrekking tot de geluidsnormen. De ligging aan de markt
noodzaakt om de hoogste isolatienormen te hanteren.

Financiën:
Wordt er bij de aanbesteding van het VenD gebouw een voorbehoud
gemaakt met betrekking bij meer kosten, overschrijding budget? Wordt er
dan naar de raad teruggekomen?

Met betrekking tot de huisvesting in Geleen: dit plan moet nog uitgewerkt
worden. Wat gebeurt er als ook hier het budget van 12 miljoen te weinig
zou blijken?

tot slot:

Voorzitter, er is haast geboden bij beide projecten. Voor Sittard wat betreft
de subsidie van de provincie, en vóór Geleen meer zekerheden naar de
inwoners toe, hier moeten we laten zien dat wij als raad ook snelheid
willen. De plannen moeten dan wat ons betreft uiterlijk november op de
raadsagenda staan.
Voorzitter:
Bie os is get te doon.