politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob
gob geleen
gob sittard
gob politieke vereniging
gob online
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Opdrachtformulering Domijnen 2.0, wij zijn verheugd met de stappen die gezet worden…..

We zijn als gob fractie blij dat we vandaag in deze ronde met elkaar kunnen spreken over de opdrachtformulering Domijnen 2.0.

 In het nu voorliggende document zijn vrijwel al deze elementen die in de 7 januari ronde gevraagd zijn, nader uitgewerkt en zijn onderdeel gemaakt van een groot stappenplan op hoofdlijnen. In dat stappenplan zijn de contouren geschetst op welke wijze en met welke rolverdelingen tot verbetering gekomen kan worden.  Gelet op het korte tijdsbestek waarin deze integrale opdrachtformulering tot stand is gekomen concluderen we dat alle betrokken actoren volledig overtuigd zijn van de urgentie en noodzaak om schoon schip te maken, duidelijke kaders te creëren en de voortgang te boeken op dit moeilijke dossier. We spreken daarover onze oprechte waardering uit.

Met betrekking tot de noodzakelijke wijzigingen in leiderschap van de Domijnen zijn reeds concrete stappen gezet, waardoor de weg naar boven nu genomen kan worden met elan en noodzakelijke deskundigheid om in samenwerking met de bredere Zuid-Limburgse omgeving tot een houdbare opzet te koen. 

 Er zijn wel aantal aandachtspunten 

 > de gob oproep om meer gebruik te maken van de altijd nog aanwezige grote basis van cultuur-vrijwilligers. Kan de wethouder aangeven waar en hoe  in de geschetste aanpak dit element in het plan geadresseerd wordt ? Zou in dat opzicht ook een invulling gegeven kunnen worden aan het meer een eigen identiteit geven aan de verschillende  onderdelen ? 

 > de gob oproep om alert te zijn dat de huidige, nog altijd precaire, gemeentelijke financiele kaders niet geraakt worden. Met name de extra management kosten baren ons in die zin zorgen.  Kan de wethouder aangeven op welke wijze de financiele component ‘in control gehouden’ wordt ?

     > De wethouder heeft een aantal gesprekken gehad met de Raad van Toezicht. Kan de wethouder in het kort aangeven welke leeermomenten de Raad van Toezicht genomen heeft om haar eigen functioneren te verbeteren ?

 >We missen in de stukken een begeleidende nota die beschrijft op welke wijze de geconstateerde gebreken en daarvan afgeleide vorderingen/claims worden getackeld.  Met name de archief en opslag gebreken vragen om snelle stappen. 

We snappen dat dit element in deze opdrachtformulering die op strategische niveau zaken adresseert, niet echt goed ‘fit’.

Echter het té lang laten voortduren van de lijst gebreken kan uiteindelijk de strategische ambities in de weg gaan zitten. 

Graag een hint van de wethouder hoe dit aspect wordt ‘aangevlogen’. 

    Tot slot> op welke wijze en in welke frequentie zal deze Ronde op de hoogte gehouden worden van de vorderingen op dit waarlijk complexe en uitdagende dossier ?  Is het noodzakelijk om bijvoorbeeld een semi-permanente werkgroep te formeren ?