gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen
gob
gob sittard
gob online
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Wij zijn benieuwd naar uitwerking variant 3 Wij Schwienswei en gemeente.

Aan de leden van Wij Schwienswei

Sittard

Sittard-Geleen, 5 januari 2022

Betreft: verzoek inzake invullen stemwijzer

 

Beste dames en heren

Via uw brief van 30 december 2021 heeft u ons verzocht uw stemwijzer in te vullen. Wij hebben besloten geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. In deze brief lichten wij dit besluit graag toe.

Naar onze mening is tussen uw organisatie en de gemeente afgesproken dat in gezamenlijkheid “variant 3” wordt uitgewerkt. Het verbaast ons dan ook dat u nu reeds vraagt om harde keuzes te maken op de verschillende onderdelen van uw variant. Dat doet ons inziens geen recht aan een zorgvuldig proces.

Bovendien biedt uw formulier slechts de mogelijkheid “voor” of “tegen” te zijn, zonder enige ruimte voor nuance of argumentatie. Mede gelet op het lopende uitwerkingsproces is het van belang een standpunt te kunnen onderbouwen.

Volledigheidshalve laten wij u weten dat in ons Verkiezingsprogramma 2022-2026 de volgende tekst is opgenomen: “gob is van mening dat meer groen en het stimuleren van de economie hand in hand kunnen gaan op de voormalige ESCS locatie en rond zwembad De Nieuwe Hateboer. In welke variant dat het beste kan worden waargemaakt moet nog blijken”

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Lijsttrekker gob, Yvonne Salvino-Meijer

wij schwienswei