gob sittard
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob
gob politiek limburg
gob geleen
gob online
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

VERKEERSVEILIGHEID een voorwaarde bij gemeenschapsaccommodatie Odasingel 19

Bijdrage ronde 25 november gemeenschapsaccommodatie Odasingel 19

De toekomst van gemeenschapsaccommodaties is belangrijk voor alle wijken en dorpen in onze gemeente. Het accommodatiebeleid heeft hier een enorme impact op. Voor gob is het accommodatiebeleid een belangrijk dossier en we hebben dit dan ook altijd kritisch gevolgd.

Vandaag gaan we het hebben over de concentratie van een aantal verenigingen, die gehuisvest zitten in diverse accommodaties en nu samengebracht worden in de gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90.

Bij de uitvoering van de Toekomstvisie Duurzame Accommodaties is in 2016 reeds voorgesteld om primair gebiedsgericht te werk te gaan en met het vastgestelde beleidskader in de hand samen met het veld een viertal cases prioritair uit te werken. Cluster Sittard Centrum was een van de prioritaire clusters voor wat betreft buurtgerichte maatschappelijke accommodaties.

Er doet zich nu de unieke kans voor om het leegstaande pand aan de Odasingel 90, eigendom van de gemeente, dat nog geen andere invulling heeft gekregen, voor herhuisvesting te benutten.

Om meer duidelijkheid te krijgen omtrent dit voorstel hebben we een aantal technische vragen gesteld over de financiële component van dit voorstel, de capaciteit, de verkeersafwikkeling en de achtergebleven locaties.

Uit de antwoorden op de technische vragen maken we op dat de capaciteit voldoende is, dat er nog ruimte is voor andere activiteiten en dat voor grootschalige activiteiten de samenwerking met Volt kan worden gezocht.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor de verkeersafwikkeling (halen/brengen/parkeren en de bereikbaarheid te voet), dit lijkt goed geregeld te zijn. Verwacht de wethouder nog knelpunten rondom de verkeersstromen op deze plek?

Bij het samenvoegen van verenigingen die gehuisvest zijn in diverse locaties is met draagvlak en medewerking van deze verenigingen belangrijk. We hebben dinsdag een brief ontvangen van de Stichting Vrienden van de Putpoort, waarin ze bezwaar maken tegen de dreigende sluiting van de Putpoort.  Kan de wethouder aangeven hoe dit gedurende het proces is gegaan en of partijen tevreden zijn met het nu voorgestelde resultaat? Hoe moeten we de brief van Stichting Vrienden van de Putpoort plaatsen? Welke rol ziet de gemeente weggelegd in de toekomst van de locaties Putpoort en Oos Zittesj Hoes?

Ten slotte voorzitter, de gob fractie staat in beginsel positief in dit voorstel, maar hoort graag ook van de andere fracties hoe zij hier tegenaan kijken.

Tot zover in eerste termijn.