gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob online
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Ons standpunt inzake Kloosterkapel, Gebiedsvisie Chemelot, 4e programma rapportage en belastingen, Vidar aan de slag BV.

Roy Breidenbach

gob is zoals bekend een enorme voorstander van een economisch sterk en leefbaar Sittard-Geleen. En wij hopen dat middels deze strategische gebiedsvisie Chemelot een juiste balans gevonden wordt tussen beiden.

Marcel Claessens

gob vind het belangrijk dat er ook geïnvesteerd wordt in zaken die de leefbaarheid ten goede komen. Want Leefbaarheid is voor gob een belangrijke pijler. We zien dat veel van voorgestelde investeringen bijdragen aan de leefbaarheid in dorp en stad, denk hierbij bijvoorbeeld aan cameratoezicht, onderwijshuisvesting, mobiliteit/verkeersmaatregelen en gemeenschaps-accommodaties. gob is akkoord met deze investeringen

Kitty Creemers

Bestemmingsplan klooster Agnetenberg is akkoord. Ons grote zorgpunt is….. de historische elementen kloosterkapel. Voor ons is belangrijk dat deze behouden blijven.

Martin Dormans

Vidar aan de slag BV….een mooie ontwikkeling waar wij voor 100% achter staan. Dit biedt kansen voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.