gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob wil de problematiek in de centra van Sittard-Geleen integraal bekijken.

Sedert enkele maanden is er in de gemeente Sittard-Geleen onrust ontstaan omtrent de verhoging van de parkeertarieven die worden gehanteerd in de binnensteden van Geleen, Sittard en het Zuyderland ziekenhuis. Op donderdag 28 maart werd er een petitie aangeboden aan burgemeester Sjraar Cox tegen de verhoging van de parkeertarieven in het ziekenhuis van Zuyderland. Ook heeft er een handtekeningenactie plaatsgevonden voor het terugbrengen van de eerste twee uur gratis parkeren in Geleen. Centrummanagement Geleen en de Vereniging van Eigenaren zijn eveneens in actie gekomen en hebben op 28 mei een lezing georganiseerd waarin het belang van (gratis) parkeren voor een goede winkelomzet uiteen werd gezet. Tevens organiseerden ze op 27 mei een extra informatiesessie inzake parkeren, omdat gebleken was dat er een grote informatiebehoefte is/ was bij de raadsleden.

De gob fractie trekt zich de zorgen van de inwoners van Sittard-Geleen aan en wil graag op basis van feitelijkheden een brede discussie voeren over de ontwikkelingen die zich in de centra voordoen. Om een goed beeld te krijgen van wat parkeren betekend voor stadscentra, heeft het gob zich op maandag 20 mei door een onafhankelijke parkeerdeskundige, van Moonen.

Parkeeradvies, laten adviseren en zijn we met een afvaardiging van onze fractie aanwezig geweest op de bijeenkomsten die zijn georganiseerd door de VVE van Geleen en Centrummanagement Geleen.
De signalen die we hebben ontvangen over de parkeertarieven in het Zuyderland ziekenhuis, dienen te worden bezien in relatie tot de tarieven die gelden voor het parkeren bij andere omliggende ziekenhuizen.
Naar de mening van gob is het parkeren slechts een onderdeel van de totale problematiek en dient er gekeken te worden naar alle zaken die van invloed (kunnen) zijn. Er dient tevens een brede discussie plaats te vinden over de toekomst van de centra, hetgeen meer behelst dan alleen het parkeerbeleid. Wellicht kunnen erop korte-termijn maatregelen getroffen worden die het tij enigszins kunnen keren, hierbij zien we ook een rol weggelegd voor de ondernemers in onze centra.