politiek sittard geleen
gob sittard
gob geleen
gob politiek geleen
gob online
gob sittard geleen
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren – korte termijn aanpak Geleen

Woensdag 3 juli en donderdag 4 juli 2019 hebben er weer raadsvergaderingen plaatsgevonden. Pittige dagen van 14.00 – 23.00 uur. 

Op de agenda van woensdag stond het dossier binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren – korte termijn aanpak Geleen.

Dit dossier is uitvoerig besproken in de ronde van 27 juni. Daar werd duidelijk dat zowel oppositie als coalitie moeite hadden met voorliggend college voorstel. We willen hier wel een nuancering aanbrengen. Oppositie…. omdat zij er vooral op uit waren om te scoren, en niet meer te  handelen in het belang van de stad. Coalitie…. omdat zij onvoldoende mogelijkheden zagen in het voorliggend collegevoorstel.

Het college heeft dit opgepakt en is opnieuw met elkaar in gesprek gegaan, OOK met de provincie. Dit heeft ertoe geleid dat wij een nieuw voorstel van het college hebben ontvangen. Ook ontvingen wij een brief van de provincie waarin zij aangaven de mogelijkheid te bieden om voor centrum Geleen een proeftuin uit te werken waardoor het minimaal beschikbare bedrag van € 210.000,00 vanuit de provincie ook als cofinanciering ingebracht zou worden.  Lees….verdubbeld.

Echter,  en dit citaat is uit de brief ‘bij de inzet van middelen voor experimenten /proeftuinen moet uiteraard wel sprake zijn van een experimenteel karakter; inzetten om het schrappen van een bezuinigingsmaatregel tijdelijk te compenseren heeft dat karakter niet. Als de gemeente reguliere middelen voor het centrumplan Geleen zou inzetten voor het verlagen van de parkeertarieven, zal dat door de provincie NIET als cofinanciering worden aangemerkt’’. Einde citaat.

Ondanks deze woorden vanuit de provincie bleef de oppositie, lees CDA en haar amendement, vasthouden aan gratis parkeren. Onze coalitiepartner DNA heeft daarop een amendement gemaakt met de volgende besluiten:

1.        Het voorliggende voorstel van college van 11 en 25 juni 2019 aan te houden

2.        Het college de opdracht te geven om uiterlijk 1 augustus 2019 met een uitwerking van de proeftuin te komen, waarbij in die uitwerking een voorstel ligt voor parkeren

3.        De gemeenteraad van de uitwerking en de verdere voortgang in kennis te stellen

Alle overige coalitiepartijen hadden besloten om dit amendement mee in te dienen. Dit borgde namelijk de ‘verdubbeling’ van de provincie. Lees….meer middelen om voor Geleen iets te kunnen betekenen.

Het gob standpunt in deze was en is dan ook, dat we ons realiseren dat er iets voor Geleen gedaan moet worden, EN dat vooral op een gedegen en verantwoorde wijze te doen. Op korte termijn. Echter…geld over de balk smijten, daar doen wij niet aan mee!

En om nu  maar even te ‘scoren’ bij de mensen in Geleen dat is handelen zonder visie, en dat past niet bij onze merkbelofte jong en oud voor een sterk economisch en leefbaar Sittard – Geleen, in dorp en stad.

Enfin….na een lang debat werd het amendement van DNA en de andere coalitie partners aangenomen. En wij als coalitiepartners keken terug op een enerverende avond EN vooral op een krachtige coalitie die weet waar ze voor staan en hiervoor willen gaan.