gob politieke vereniging
gob geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob
gob politiek geleen
gob sittard
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Daar zit muziek in…. gob hoopt dat Sittard-Geleen erin slaagt zo snel mogelijk een toekomstbestendige vorm van muziekonderwijs in te voeren.

Muziek daar is veel over gesproken de laatste tijd, het afgelopen jaar en daarvoor. Muziekonderwijs is hartstikke belangrijk en de vraag is dan ook…hoe maken wij dit toekomstbestendig in Sittard-Geleen.

Ook bij gob een veel besproken onderwerp.

Even wat quotes uit brieven aan het college en in de rondes:

‘wij boden aan de wethouder aan, om een workshop met muziekverenigingen te organiseren, waar de wethouder mocht aanschuiven, zodat hij kan ophalen waar behoefte lag’

‘welke mogelijkheden zijn er om het traject onderzoek varianten en de voorziene consultatie te versnellen, zodat er duidelijkheid komt en de te nemen personele en organisatorische maatregelen, tijdig te kunnen aanzetten’

Inmiddels is er over een aantal zaken duidelijkheid.

  • Bij de bezuinigingsronde in 2018 is de raad akkoord gegaan met een ander model van muziekonderwijs en daarmee met een bezuiniging op het traditionele muziek-en dansonderwijs van ruim 1 miljoen euro.
  • In de 3 jaar van afbouw zou dan een alternatief kunnen worden georganiseerd in de vorm van een makelaarsfunctie, die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Hiervoor is € 105.000,00 in de begroting opgenomen.
  • Om de kosten te verlagen verhuisde Artamuse per januari 2020 al naar het Graaf Huyn college.
  • In de ronde van 13 februari 2020 werd duidelijk dat er een raadsmeerderheid (32 zetels) muziek ziet in een makelaarsfunctie

(€ 105.000,00) eventueel aangevuld met lesgeldsubsidie.

  • De nieuwe coalitie als vertrekpunt heeft gekozen voor een makelaarsfunctie met lesgeldsubsidie. Hier dient dan extra geld voor vrijgemaakt te worden.
  • Artamuse kiest er nu voor om per augustus 2020 voor alle medewerkers ontslag aan te vragen. Daarmee komt er 2 jaar eerder dan voorzien een einde aan het door hen geboden muziekonderwijs.

Door de keuze van Artamuse om nu al te stoppen, zal de nieuwe vorm van muziekonderwijs sneller moeten worden geïntroduceerd dan voorzien. gob hoopt dat Sittard-Geleen erin slaagt zo snel mogelijk een toekomstbestendige vorm van muziekonderwijs in te voeren, waarmee de vele muziekverenigingen hun opleidingen kunnen blijven vormgeven en onze inwoners muziekonderwijs kunnen volgen voor hun culturele verrijking.