gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob online
gob geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard
gob
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Ontwikkelingen Zuyderland

Standpunt gob!

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Dat is onze slogan en leefbaar in dorp en stad betekent hier dat we ook strijden voor kwalitatief goede zorg dichtbij huis.

Er is nu veel discussie over de ontwikkelingen rondom Zuyderland. Ook wij maken ons daar zorgen over, omdat wij goede ziekenhuiszorg belangrijk vinden. Voor de inwoners van Sittard-Geleen maar ook voor heel Zuid-Limburg is het noodzakelijk om dichtbij volwaardige ziekenhuiszorg te hebben. Daarom hebben wij vorig jaar al meteen vragen gesteld aan het college en een motie ingediend in de raad.

Het is en blijft belangrijk om met deze insteek de goede gesprekken met zowel Zuyderland als met Buro Bouwmeester te hebben. In die gesprekken maken we onze eisen kenbaar, die vervolgens meegewogen worden in de toekomstscenario’s.

Maar er ontstaat ook ruis, want wist u dat:

  • sommige specialismen nu ook al maar op één locatie zitten;
  • de ambulances van elke plek in de regio kunnen vertrekken om zo snel mogelijk bij u te zijn;
  • de spoedeisende hulp voor een klein deel nu over gaat naar Heerlen, omdat daar – na Maastricht – nu ook al de meest ingewikkelde trauma’s terecht komen. En dat Zuyderland aangegeven heeft dat dit maar van tijdelijke aard is;
  • nu ook al in de ambulance gekeken wordt naar welke locatie u gereden wordt voor de beste zorg;
  • door Buro Bouwmeester met alle belangrijke organisaties en inwoners al gesproken is. Dus met gemeentebesturen, met huisartsenverenigingen, met belangenverenigingen, met andere zorgorganisatie en zeker ook met inwoners;
  • het scenario dat Buro Bouwmeester uiteindelijk zal rapporteren ook nog besproken zal worden met de gemeentebesturen.

Wat is voor gob belangrijk?

De beste kwaliteit van zorg voor onze inwoners, zo dicht bij mogelijk. Zeker met Chemelot in de buurt.  Dus het behouden van het ziekenhuis in Sittard-Geleen. En daarnaast ook het behouden van belangrijke werkgelegenheid voor onze inwoners.

Onze wethouders en raadsleden volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en pakken voortdurend hun invloed om de belangen van onze inwoners te verdedigen.